Hoppa till huvudinnehåll
 

”Rätt att veta!” i Stockholm – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

2019-09-30 - 07:00

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta!” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm den 2 oktober 2019.

- Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska. Webbsidan youmo.se har hittills haft över två miljoner besök.

MUCF har under 2017 och 2018 utbildat 2 200 personer om hur de kan prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet på ett inkluderande sätt.

- Alla unga har rätt till kunskap kring sexualitet, hälsa och jämställdhet. Vår förhoppning är att utbildningsdagarna, tillsammans med vägledningen ”Youmo i praktiken” och sajten youmo.se, ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om dessa frågor, säger Lena Nyberg.

Den 2 oktober 2019 får vuxna som möter unga nyanlända i Stockholms län ta del av utbildningen ”Rätt att veta!”. Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Ellen Nordlund, projektledare vid sexualupplysning RFSU Stockholm, deltar och ger konkreta tips, metoder och inspiration i att prata sex och relationer med unga nyanlända.

Utbildningsdagen hålls den 2 oktober kl. 09.00 – 16.30 på KAPITEL 8, Klara Strand, lokal St. Clara. Det är den sjunde av åtta regionala utbildningstillfällen som MUCF genomför under 2019.

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Stockholm: kontakta Roh Petas, utvecklingsledare, tfn 070-784 2350, roh.petas@mucf.se

PROGRAM ”RÄTT ATT VETA!” i Stockholm den 2 oktober

08.30 Registrering 

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken”. Representant från MUCF.

09.45 Vad är Youmo.se? 2017 gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. Under föreläsningen presenteras resultaten från behovsanalysen. Du får även en introduktion till sajten. Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet.

10.30 Paus

11.00 Traumakunskap och bemötande.Mostafa Hosseini (föreläsare och leg. psykolog) föreläser om trauma och traumats påverkan på barn och unga. Föreläsningen ger kunskap om hur du i ditt dagliga arbete kan möta och stötta unga som har varit med om svåra livspåfrestningar.  

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? Sandra Dahlén (utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet) föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.

16.00 Lokalt exempel RFSU Stockholm har de senaste åren drivit flera projekt kring att stärka den sexuella hälsan hos unga nyanlända genom sexualupplysning. Med utgångspunkt i erfarenheter därifrån ger Linus Lundby, projektledare sexualupplysning RFSU Stockholm, konkreta tips, metoder och inspiration för att stärka personal i att prata sex och relationer med unga nyanlända.

16.30 Avslutning