Hoppa till huvudinnehåll
 

Projekt mot våldsbejakande extremism får stöd

2015-11-24 - 10:29

Två organisationer och en kommun i Skåne får statsbidrag för projekt som ska värna demokratin genom att minska antalet aktiva i våldsbejakande extremistmiljöer.

Lunds kickboxningssällskap får 195 000 kronor för fortsatt arbete med en metod som kombinerar träning med motiverande samtal. Målgrupp är killar och tjejer 13-25 år. Projektet genomförs i Lund, Malmö och Landskrona.

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö får 171 800 kronor för att ändra attityder bland ungdomar som nås av radikaliserade islamister. Påverkan ska ske via utbildning, anhörigstöd och individuella samtal.

Kävlinge kommun får 250 000 kronor för att arbeta förebyggande i skolorna med värdegrundsfrågor kring antidemokratiska tendenser och hatbrottsrelaterad problematik. Projektet genomförs i samarbete med bland andra Kävlinge scoutkår.

Totalt fördelas 2,7 miljoner kronor till nio organisationer, främst i storstadsområdena, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Syftet med stödet är att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas, att individer radikaliseras och söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som vill lämna sådana miljöer.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser. Även kommuner kan söka, om kommunen samarbetar med minst en ideell förening eller stiftelse. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Mer information om bidraget: www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34, lennart.nylund@mucf.se