Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökningstider

Bidraget går att söka igen år 2017.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer och stiftelser. Kommuner kan också söka bidrag under förutsättning att kommunen samarbetar med minst en ideell förening eller stiftelse.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut 1 juni 2016. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Under 2016 har MUCF 7,2 miljoner kronor att fördela till verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Nyheter för i år

  • I år är det bara ett ansökningstillfälle.
  • Projektet kan tidigast starta efter beslut 1 juni 2016. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.
  • Slopade möjligheter att komplettera det beskrivande projektinnehållet. Det ska endast vara möjligt att komplettera formella handlingar samt justera budgetposter. Endast ett tillfälle erbjuds för komplettering.
  • Nya bedömningsgrunder, se Krav på projekt.