Hoppa till huvudinnehåll
 

Projekt mot våldsbejakande extremism får stöd

2015-11-24 - 11:03

Två organisationer med verksamhet i Göteborg får statsbidrag för projekt som ska värna demokratin genom att minska antalet aktiva i våldsbejakande extremistmiljöer.

Stiftelsen Expo får 610 000 kronor för att utbilda lärare i en undervisningsmetod baserad på forskning om radikaliseringsprocesser. Projektet genomförs i samverkan med lärarnas riksförbund.

Kurdiska Federationen får 160 000 kronor för att genomföra föreläsningar för ungdomar och vuxna. Syftet är att deltagarna ska kunna verka som förebilder och att ge stöd i samtal med ungdomar och deras anhöriga.

Totalt fördelas 2,7 miljoner kronor till nio organisationer, främst i storstadsområdena, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Syftet med stödet är att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas, att individer radikaliseras och söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som vill lämna sådana miljöer.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser. Även kommuner kan söka, om kommunen samarbetar med minst en ideell förening eller stiftelse. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Mer information om bidraget: www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34, lennart.nylund@mucf.se