Hoppa till huvudinnehåll
 

Pressinbjudan: Över 1000 deltar i lansering av nya Erasmus+

2021-03-18 - 11:26

För att uppmärksamma detta arrangerar MUCF och UHR ett gemensamt digitalt lanseringsevent, fredagen den 19 mars klockan 9.00-12.00.

Under 2021 inleder EU en ny, sjuårig programperiod (2021–2027) som för Erasmus+ innebär en utökad budget och flexibla möjligheter för att fler personer och verksamheter ska kunna delta i utvecklande internationella utbyten och samarbeten.

Över 1000 personer är anmälda till lanseringen. Bland dessa finns beslutsfattare, skolledare, verksamhetsledare, lärare fritidsledare, ungdomsledare och internationella samordnare från såväl regioner och kommuner som från civilsamhällesorganisationer och föreningar.

Du som journalist är välkommen att delta under hela dagen eller på enskilda programpunkter. Det gör du genom anmälan i eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

EU-kommissionär och ministrar medverkar i programmet

Öppningstalar under lanseringen gör Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor. Därefter följer tal av utbildningsminister Anna Ekström som ser flera möjligheter med nya Erasmus+:

- Erasmus+ är ett av EU:s flaggskeppsprogram. Jag gläder mig åt att en ny programperiod nu tar sin början med ett än större fokus på inkludering så att än fler kan ta del av programmets alla möjligheter de kommande sju åren, säger Anna Ekström.

Medverkar gör även Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna. Vid sidan av Erasmus+ lyfter ministern fram Europeiska solidaritetskåren som ännu ett EU-program som möjliggör för unga att verka som volontärer.

- Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är viktiga verktyg för att ge unga fler möjligheter att upptäcka Europa, öka sina kompetenser och få bättre självförtroende. Jag välkomnar särskilt att de nya programmen gör det enklare för nya aktörer och små organisationer att delta så att ännu fler unga kan nås, säger Amanda Lind.

Lanseringen erbjuder även en mix av inspiration och aktuella spaningar samt skarpa analyser och intressanta panelsamtal.

Program

09.00 Moderator hälsar välkommen
09.05 Mariya Gabriel, EU:s kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor
09.15 Generaldirektörerna har ordet
  Maria Linna Angestav, UHR, Lena Nyberg, MUCF
09.30   Anna Ekström, utbildningsminister
09.40  Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna
10.00 Panelsamtal: Digital omställning i spåren av pandemin
  Alastair Creelman, Linnéuniversitet, Monique Denkelaar, Fryshuset, Tina Arekvist Lundell, Borås stad
10.20  Perspektiv på hållbarhet och ungas engagemang
  Per Grankvist, journalist, folkbildare och författare
10.40 Resultat och effekter av ungas medverkan i Erasmus+
  Daniel Silander, docent och statsvetare Linnéuniversitetet
10.55 Valbara programdelar för fördjupning
11.25 Ett nytt Erasmus+ för högskolan
  Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
11.40 Ett nytt Erasmus+ för kommuner och regioner
  Carola Gunnarsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
11.50 Vad händer härnäst? Från programguider i Bryssel till nytta för unga på hemmaplan
  Daniel Edquist och Ellen Gosdoum, chefer för de nationella programkontoren för Erasmus+ på UHR respektive MUCF

Mer information om eventet, programmet och talarna finns på eventplattformen.

Lansering Nya Erasmus+ (Invite People)

Om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer och föreningar i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Mer information om Erasmus+ och den nya programperioden finns att läsa på MUCF:s respektive UHR:s webbplatser.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Universitets- och högskolerådet - Utbyten