Hoppa till huvudinnehåll
 

Nya Folkets Hus i Vivalla och Husby

2015-12-15 - 08:49

Förorterna Vivalla i Örebro och Husby i nordvästra Stockholm ska få var sitt Folkets Hus. Folkets Hus och Parker är en av de organisationer som får stöd för att stärka medborgarnas delaktighet och engagemang i utsatta bostadsområden.

Folkets Hus och Parker får 567 000 kronor för att bilda lokala föreningar i Vivalla och Husby som ska förverkliga byggplanerna.

Bidraget delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna ska användas till att bygga upp lokala resurscentra - mötesplatser som kan fungera som en länk mellan boende i området och det etablerade föreningslivet. Tanken är att ett resurscenter ska erbjuda stöd och vägledning så att de boende får bättre möjligheter att framföra sina åsikter och påverka beslut.

Andra som får stöd:

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö får 563 000 kronor för att skapa samtalsrum för demokrati och vardagspolitiska frågor i Malmös mest segregerade områden. Tillsammans med flera andra lokala organisationer vill föreningen ordna förutsättningar för ett aktivt medborgarskap hos Malmöborna.

Föreningen SIOS i Alby söder om Stockholm får 520 000 kronor för att skapa mötesrum för invånarna i Alby och angränsande delar av Botkyrka kommun. Syftet är att starta lösningsinriktade dialoger kring det demokratiska samhällskontraktet, möjligheter till delaktighet och känslor av samägande kontra främlingsskap.

Mer information om bidraget: http://www.mucf.se/lokala-resurscenter

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34, lennart.nylund@mucf.se