Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny statistik från MUCF: Andelen unga som varken arbetar eller studerar på fortsatt hög nivå

2019-10-07 - 07:30

Arbetslösheten bland unga (15-24 år) har sjunkit från över 25 procent 2009 till 16,8 procent 2018, en minskning med drygt 30 procent. Samma positiva utveckling syns inte i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen ligger på ungefär samma nivå nu som 2009.

2009 var andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Sverige tio procent. Nya siffror från MUCF från 2017 visar att andelen ligger på 8,8 procent, 2016 låg den på 9,5 procent.

Den minskning som syns mellan 2016 och 2017 är störst i gruppen utrikesfödda män i åldersgruppen 16-24 år, men den sker även bland inrikesfödda män och kvinnor i åldern 20-29 år. Däremot minskar inte andelen unga som varken arbetar eller studerar i gruppen inrikesfödda män och kvinnor i åldersgruppen 16-19 år.

- Vi kan se att andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger på en relativt konstant nivå över tid. Det är fortsatt ett stort antal unga i denna livssituation och det visar på att lokala och regionala aktörer gemensamt behöver göra mer för att hitta lösningar, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Uppdrag att ge stöd

MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att hjälpa dem till studier eller arbete och att nå regeringens ungdomspolitiska mål om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Myndighetens statistik bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. MUCF ansvarar för att ta fram statistiken, som baserar sig på sammanslagningar av ett flertal register från exempelvis Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan. Då det tar tid att sammanställa årsbaserade register över hela befolkningen i åldern 16-29 år, så finns det genomgående hos myndigheter en försening med 1,5-2 år för nya siffror. Därför är de nya siffrorna som MUCF nu presenterar baserade på 2017 års statistik.

Nästan 160 000 individer

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan MUCF startade mätningarna år 2007, mellan 140 000 och 170 000 individer per år. För 2017 rör det sig om totalt 157 080 individer, varav 71 250 i åldersgruppen 16-24 år (6,78 procent) och 85 830 i åldersgruppen 25-29 år (11,69 procent).

Ungefär en tredjedel av alla unga som inte arbetar eller studerar kan inte spåras i några register eftersom deras aktivitet är okänd. Unga som befinner sig i ”okänd aktivitet” kan delas in i två undergrupper. Den ena gruppen är unga som bor med föräldrar, har låg risk för fattigdom och i stället kan vara på långa utlandsresor eller arbetar utomlands men fortfarande är skrivna i Sverige. Den andra gruppen har låg utbildningsnivå, hög risk för fattigdom och ingen kontakt med myndigheter. MUCF kan se en viss ökning av andelen unga i ”okänd i aktivitet” i åldersgruppen 16-19 år jämfört med 2016. 

Statistik för län och kommuner

MUCF är den enda aktören som presenterar UVAS-data på olika geografiska nivåer, förutom för riket även för län och kommuner. Det möjliggör en mer nyanserad analys av gruppen unga som varken arbetar eller studerar, vilket är viktig kunskap för många beslutsfattare i samhället.

Geografiskt så märks minskningen av andelen unga som varken arbetar eller studerar från 2016 till 2017 särskilt i några kommuner:

  • I åldersgruppen 16-24 år märks en tydlig minskning i till exempel Huddinge, Haninge, Finspång och Linköping.
  • I åldersgruppen 25-29 år är minskningen tydlig i till exempel Salem, Kinda, Valdemarsvik och Norrköping..

Länk till den nya statistiken om unga som varken arbetar eller studerar, UVAS

Statistiken finns också tillgänglig på ungidag.se, där man kan se utvecklingen för olika grupper unga över tid