Hoppa till huvudinnehåll
 

Nära 281 miljoner i statsbidrag till 156 organisationer

2023-01-19 - 07:30

114 barn- och ungdomsorganisationer och 42 organisationer som vilar på etnisk grund får sammanlagt nära 281 miljoner i statsbidrag.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på uppdrag av regeringen fördelat organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och till organisationer bildade på etnisk grund.

Det organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som nu fördelas är på 262 miljoner kronor. Bidraget ska stödja barns och ungdomars självständiga organisering och deras inflytande i samhället. Det ska användas till föreningarnas ordinarie verksamhet. De organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Av de 114 barn- och ungdomsorganisationer som får bidrag i denna omgång är det några som får organisationsbidrag från MUCF för första gången: Sport för life, Förenade förorter och Raoul Wallenberg Differencemakers.

– Bidraget är helt avgörande för många föreningars existens. Det är samtidigt viktigt att barn och unga får möjlighet att engagera sig och samlas kring gemensamma intressen. Föreningserfarenhet som ung ger viktiga grundkunskaper för hela livet och dessutom en förståelse för hur en demokrati fungerar, säger Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

Barn- och ungdomsorganisationer som fått bidrag: www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Det andra statliga organisationsbidraget på 19 miljoner kronor går till 42 organisationer bildade på etnisk grund och har som syfte att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället. Bidraget kan användas till den ordinarie verksamheten. Organisationerna ska ha en demokratisk uppbyggnad och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Samtliga föreningar i denna omgång har även tidigare fått bidrag fördelade av MUCF, bland dem märks Grekiska riksförbundet, Kroatiska riksförbundet och Finlandssvenskarnas riksförbund.

– Föreningarna bedriver ofta en viktig verksamhet i vilken de stödjer sina medlemmar i förståelsen för det svenska samhället. De skapar bra förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och är grundlägande för vår demokrati, säger Lena Nyberg.

Organisationer bildade på etnisk grund som fått bidrag: www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Här hittar du alla organisationer som får bidrag: https://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Läs mer om organisationsbidrag:
https://www.mucf.se/bidrag/barn-och-ungdomsorganisationer 
https://www.mucf.se/bidrag/etniska-organisationer