Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF värd för nordisk konferens om ungas ökade inflytande

2018-10-18 - 13:57

Växande klyftor, utanförskap, segregation, ojämlikt valdeltagande, populism, extremism och brist på tilltro till det demokratiska systemet är en del av ungas vardag i Norden.

De nordiska länderna står idag inför stora sociala utmaningar där unga själva måste vara delaktiga i lösningarna. I många städer och kommuner i Norden sker olika former av dialog med unga. Men vi behöver stärka arbetssätten för att de ska bli mer inkluderade.

Den 22–24 oktober anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK), en konferens för att ta fram en nordisk strategi för inkluderande och meningsfull ungdomsdialog.

- Det är mycket viktigt att aktörer från olika delar av civilsamhället och den offentliga sektorn runt om i Norden får sammanstråla för att diskutera de här angelägna frågorna. Om fler känner sig inkluderade innebär det också att det politiska deltagandet kan bli mer jämlikt, sager Lotta Persson, avdelningschef på MUCF och den svenska myndighetsrepresentanten i NORDBUK.

- Det känns också väldigt roligt att kunna avsluta det svenska ordförandeskapet i NORDBUK med en så spännande och innehållsrik konferens. Vi hoppas att dess resultat ska kunna påverka framtida dialog med unga i Norden, säger Lotta Persson.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström finns på plats för att ta emot resultaten från konferensen för vidare spridning till Nordiska ministerrådet. Slutsatserna ska också spridas till kommuner runt om i Norden.

Deltar gör experter, forskare, strateger, tjänstepersoner från regeringskansliet, kommuner och ungdomsorganisationer samt unga från samtliga nordiska länder och autonoma regioner.

Medverkar gör även:

• Erik Amnå – professor, Örebro Universitet.
• Ylva Saarinen, utredare, MUCF.
• Anne Tortzen – direktör, Center for Borgerdialog.
• Sandra Rönnsved, styrelsemedlem, LSU.
• Nazem Tahvilzadeh, forskare, KTH/Botkyrka Mångkulturellt centrum, Urbana och regionala studier.
• Folkets Husby, en medborgardriven mötesplats i Husby, norra Stockholm.

Tid: 22 oktober kl 14.00 – 24 oktober kl 16.00
Plats: Stockholm

Mer info om konferensen hittar du här

Pressinfo: 010 160 10 20 eller press@mucf.se

Avdelningschef Lotta Persson nås genom pressfunktionen.