Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”

2021-03-24 - 15:33
Foto: Agnetasfoton
Foto: Agnetasfoton

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer.

- Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Behov av fler mötesplatser

MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Den rapport som MUCF presenterade för regeringen i mars 2021 visar att stora delar av Sveriges saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer idag. MUCF har identifierat 66 mötesplatser för unga hbtqi-personer i 43 av Sveriges 290 kommuner. 30 av de 66 mötesplatserna finns i en kommun som räknas som storstad eller storstadsnära. Ingen av de totalt 66 mötesplatserna finns i en kommun på landsbygden. Det civila samhället driver ungefär hälften av befintliga mötesplatser för unga i gruppen. 

- Vi vet att egna mötesplatser kan vara väldigt betydelsefulla för unga hbtqi-personer. Med det nya bidraget hoppas vi givetvis kunna bidra till att fler mötesplatser för unga i gruppen skapas runt om i landet, inte minst i landsbygdskommunerna. Vi hoppas också att fler mötesplatser får bättre förutsättningar att utveckla sin befintliga verksamhet. Det är en viktig del för att stärka alla ungas rätt till en meningsfull och utvecklande fritid, säger Lena Nyberg.

Ur regeringens pressmeddelande:

"Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela bidrag till ideella organisationer, inklusive stiftelser och trossamfund, för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Mötesplatserna, som kan vara fysiska eller digitala, ska huvudsakligen vända sig till hbtqi-personer under 25 år. Under 2021 avsätts 2,4 miljoner kronor för ändamålet. Förordningen gäller från 1 maj 2021".

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en av regeringens utsedda hbtqi-strategiska myndigheter. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram och sprida kunskap om bland annat unga hbtqi-personers förutsättningar och levnadsvillkor.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs om uppdraget att kartlägga unga hbtq-personers livssituation på regeringen.se

Läs rapporten ”Hon, hen, han” på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF:s kartläggning visar: Inga mötesplatser för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner

Pressmeddelande: Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät

Pressmeddelande: Ny rapport från MUCF: Tydlig koppling mellan ungas fritid och psykisk ohälsa

Delrapport, uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

MUCF:s uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer