Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

2020-06-04 - 13:02
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

 

Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj.

Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin.

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det är exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

MUCF ska ansvara för denna del av satsningen medan Socialstyrelsen ska ansvara för den del som rör äldres ensamhet, även det 50 miljoner kronor.

- Civilsamhällets organisationer har ett stort förtroende hos många av dem som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer. Ett stöd till organisationerna för utökad social och humanitär verksamhet kommer göra stor nytta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer men även av vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

- Coronapandemin har fått stora konsekvenser för människor som lever i utsatta situationer. Samtidigt har civilsamhället drabbats av minskade intäkter och viktiga verksamheter får ställas in. Den här satsningen gör att organisationer kan fortsätta det viktiga arbete som redan görs men också förstärka verksamheten för att möta nya behov, säger Lena Nyberg.

För att medlen ska komma civilsamhället till nytta så snabbt som möjligt planerar MUCF en kort handläggningsprocess. Ansökningsperioden är 7 juni – 21 juni och MUCF planerar att kunna ta beslut i början av juli. Utbetalning av bidrag sker preliminärt under vecka 28. MUCF prövar ansökningar i sedvanlig ordning och i enlighet med de kriterier som anges i förordningen. Mer information om hur man söker bidraget och hur medlen fördelas finns på mucf.se.

Med anledning av coronaviruset fick MUCF i  april även ett informationsuppdrag av regeringen. Det handlar bland annat om att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället. MUCF samverkar med andra myndigheter, till exempel gällande information om hur statens generella stödinsatser för att möta coronakrisen påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället. Läs mer om informationsuppdraget på MUCF:s hemsida,

Läs mer om satsningen på civilsamhällets organisationer på regeringen.se

Se den pressträff som vice statsminister Isabella Lövin samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind höll den 12 maj med anledning satsningen på samhällets mest utsatta och mot äldres ensamhet under coronakrisen.