Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF på Folk och Kultur: ”Unga har viktig roll för att säkra demokratins överlevnad"

2024-02-02 - 07:30

Den 7 – 10 februari arrangeras Folk och Kultur för sjunde året i rad i Eskilstuna. Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, kommer där att lyfta ungas rätt till delaktighet i samhällshällsutvecklingen.

– Ungdomar är experter på hur det är att vara ung i dag och har rätt att vara med och påverka, här och nu. Men de är också framtidens demokratibärare. Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad, säger Lena Nyberg.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som lockar representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Det arrangerades för första gången 2018 och har sedan dess genomförts årligen.

Demokratipaket

MUCF har tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material för att öka ungas engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Demokratipaketet riktar sig till personer som pratar demokrati med unga i skolan och på fritiden. Det består av flera delar: ”Prata EU med unga”, ”Prata politik”, ”Varför bry sig om demokratin?”, ”Demokratihandboken” och ”Prata demokrati”.

Tillsammans med Statens museer för världskultur arrangerar MUCF fredagen den 9 februari (kl.12:45 – 13:30) ett samtal om demokratins tillbakagång i många länder i världen.

– De senaste årens demokratimätningar visar att det pågår en demokratisk tillbakagång i världen, även i Sverige. Det är viktigt att hitta effektiva metoder för att stärka och värna demokratin i tider då den allt oftare utmanas, säger Lena Nyberg.

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF även ett Demokratimentorsnätverk i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd. Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans roll i demokratin/skolans demokratiska uppdrag.

Ungas rätt att yttra sig

En annan viktig fråga för MUCF är hot och hat mot unga som engagerar sig i olika samhällsfrågor. Det andra panelsamtalet arrangeras av kulturcentret Voksenåsen i Norge i samarbete med projektet Producer Democracy and Youth och handlar om ungas yttrandefrihet i Norden. Även det på fredag den 9 februari (kl. 11:15 – 12:00)

 MUCF:s studier visar att majoriteten av unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor. Intresset har också ökat något över tid, framförallt bland unga tjejer. Samtidigt ser vi stora skillnader i engagemang mellan olika grupper av unga och även att unga avstår från att engagera sig av rädsla för hot och hat. Det är oroväckande och en utveckling som måste stoppas, säger Lena Nyberg.

Folk och Kultur 2024 invigs av kulturminister Parisa Liljestrand (M). Under konventet arrangeras över 200 seminarier och workshops där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Läs mer om samtalet ”Demokrati finns inte – vi gör den! Pop up!”som MUCF och Statens museer för världskultur arrangerar

Läs mer om samtalet kring ungas yttrandefrihet i Norden

Läs mer om MUCF:s demokratipaket på mucf.se

Läs mer om Demokratimentorsnätverket på mucf.se

Läs mer om Folk och kultur på deras hemsida