Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF på Europadagen: ”Viktigt att få fler unga att rösta i nästa års EU-val”

2023-05-05 - 14:40

Den 9 maj firas Europadagen 2023 på Kulturhuset i Stockholm. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är medarrangör av ett seminarium om frihet, demokrati och EU:s roll.

–  Många unga är samhällsintresserade och röstar i de allmänna valen i Sverige men valdeltagandet i valet till Europaparlamentet brukar dessvärre vara lägre. EU:s beslut påverkar allas vardag i Sverige och det är viktigt att fler unga intresserar sig för Europas framtid och att fler unga röstar i valet nästa vår, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Europadagens övergripande tema i år är "Solidaritet med Ukraina" och programmet innehåller bland annat flera paneldiskussioner, en interaktiv utställning och presentation av vinnare i bildtävlingen "Fånga ditt Europa" och av Årets Europé. 

MUCF är medarrangör i det första seminariet som pågår kl. 10:30 -11:20 och som handlar om EU:s grundläggande värderingar, till exempel när det gäller rättsstatens principer, yttrandefrihet, kampen mot desinformation samt hat och hot. Generaldirektör Lena Nyberg är en av paneldeltagarna och seminariet direktsänds på nätet och av SVT Forum.

–  Enligt EU:s senaste ungdomsenkät från 2021 så tycker unga att det är svårare att påverka på EU-nivå jämfört med andra nivåer. Det är ett demokratiskt problem då flera av de beslut som påverkar vår vardag fattas på EU-nivå. Det är viktigt att vi lyfter och diskuterar ungas möjligheter att delta i alla demokratiska processer, från lokal nivå upp till EU-nivå, säger Lena Nyberg

MUCF:s rapport Fokus 21 visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga i Sverige. Samhällsengagemanget skiljer sig dock mellan olika grupper av unga vilket kan minska ungas tilltro till demokratin. När det gäller ungas valdeltagande (18–24 år) i riksdagsvalet så låg andelen unga röstande på mellan 70 och drygt 80 procent från 2002 till 2018. Ungas intresse för valet till Europaparlamentet är betydligt svalare, endast 44 procent av unga röstade i det senaste valet 2019 (data från ungidag.se).

–  Vi tror att kunskap väcker intresse. Ett av MUCF:s uppdrag är att ta fram och sprida kunskap om EU och vi har en digital verktygslåda som vi kallar Prata EU. Den riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid och innehåller bland annat en webbutbildning, interaktiva metoder och övningar. I år satsar vi på att nå ut till så många som möjligt med den, säger Lena Nyberg.

Europadagen på Kulturhuset arrangeras av EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentet i Sverige, Regeringskansliet, Sieps - Svenska institutet för europapolitiska studier, SKR - Sveriges kommuner och regioner, Svenskt Näringsliv, LO - Landsorganisationen i Sverige, Saco - Sveriges akademikers centralorganisation, TCO – Tjänstemännens centralorganisation, MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Europeiska investeringsbanken och Kommerskollegium. 

Seminariet ”Frihet, demokrati och europeisk gemenskap – vad är EU:s roll?” direktsänds på nätet och av SVT Forum den 9 maj, klockan 10:30.