Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-konferens i Malmö: ”Viktigt prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet”

2019-12-06 - 07:00
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim.
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim.

Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö.

Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor.

- Alla unga har samma rättigheter till kunskap om de här frågorna. Vår förhoppning är att utbildningen ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, säger generaldirektör Lena Nyberg som inledningstalar på konferensen. 

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska.

MUCF har under åren 2017 och 2019 utbildat totalt cirka 3 000 personer i utbildningen ”Rätt att veta”. Under 2019 har myndigheten arrangerat regionala utbildningsdagar i Nässjö, Stockholm, Uppsala, Varberg, Göteborg, Gävleborg, Eskilstuna och Visby.

På den nationella konferensen i Malmö deltar flera experter inom området barn- och ungdomsfrågor: Farhad Khaghani från Noaks Ark Småland/Halland, Alexandra Politidis Palm, jurist och sakkunnig i migrationsfrågor på RFSL Ungdom, Mostafa Hosseini, föreläsare och leg. psykolog, Sandra Dahlén, utbildare i frågor som rör sexualitet, likabehandling och normkritik och Sara Simon Borsiin, UMO.se.

Men, deltagarna får även möta unga som är nya i Sverige. I ett panelsamtal delar fem unga från Sydsverige med sig av sina erfaren­heter kring att möta vuxna i samtalet om hälsa, sexua­litet, relationer och jämställdhet. Adiam Tekle, 21, kom till Sverige som 16-åring tillsammans med sin lillasyster efter att ha flytt från Eritrea. Hon är en av de unga som kommer att delta i panelsamtalet.

- Många unga som kommer hit till Sverige har kanske levt i länder där det inte är okej att prata om sexualitet och relationer öppet. Många tonåringar är också blyga. Det är mycket som förändras i kroppen i den åldern och man har tankar kring både känslor och det som händer, säger Adiam Tekle.

- Det är väldigt viktigt att få träffa vuxna som är intresserade och som är trygga i att prata om sådana saker. Någon som också förstår att alla nyanlända inte har samma bakgrund och erfarenheter.

MUCF:s utbildning riktar sig till vuxna som arbetar inom till exempel skola, elevhälsa, HVB-hem (hem för vård eller boende), stödboenden, ungdomsmottagningar, fritidsleda­re och familjehem. Moderator under den nationella konferensen i Malmö är Jorge María Londoño, utvecklingsledare, MUCF

Länk till programmet

Tid: 10 december 2019 kl. 09.30 – 16.45

Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

Journalister är välkomna att delta men anmälan krävs. Mejla anmälan till press@mucf.se senast 2019-12-09

Frågor? Kontakta pressansvarig Lena Olsson Kavanagh på 010-160 10 20