Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!

Illustration från youmo.se

Utbildningen vänder sig till dig som möter unga nyanlända i din yrkesroll. Under en hel dag och med utgångspunkt i youmo.se, ger vi dig kunskap och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända.

Utbildningarna sker tillsammans med en lokal samarbetspartner. 

Under 2019 besöker vi följande städer:

  • 4 juni i Visby i samarbete med Länsstyrelsen Gotland
  • 27 augusti i Göteborg i sambarbete med Västra Götalandsregionen
  • 4 september i Gävle i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg
  • 10 september i Varberg i samarbete med Länsstyrelsen Halland
  • 17 september i Eskilstuna i samarbete med Länsstyrelsen Södermanland
  • 26 september i Uppsala i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala
  • 2 oktober i Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm
  • 8 oktober i Jönköping i samarbete med Länsstyrelsen Jönköping

Du hittar information om utbildningen och anmälan på respektive regions/länsstyrelses webbplats. 

Nationell konferens

Den 10 december arrangerar vi en nationell Rätt att veta-konferens! Då är du varmt välkommen till Malmö, oavsett var du bor och verkar i landet. Läs mer i vår Save the date!