Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!

Illustration från Youmo i praktiken. Flera ungdomar visas på bilden.

Nationell konferens

Den 10 december arrangerar vi en nationell Rätt att veta-konferens! Utbildningen vänder sig till dig som möter unga nyanlända i din yrkesroll. Med utgångspunkt i youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken ger vi dig kunskap och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända. Varmt välkommen till Malmö, oavsett var du bor och verkar i landet!

Regionala konferenser

Under 2019 har vi genomfört regionala utbildningar tillsammans med lokala samarbetspartners i följande städer:

  • 4 juni i Visby i samarbete med Länsstyrelsen Gotland
  • 27 augusti i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen
  • 4 september i Gävle i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg
  • 10 september i Varberg i samarbete med Länsstyrelsen Halland
  • 17 september i Eskilstuna i samarbete med Länsstyrelsen Södermanland
  • 26 september i Uppsala i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala
  • 2 oktober i Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm
  • 8 oktober i Jönköping i samarbete med Länsstyrelsen Jönköping