Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!

Illustration från Youmo i praktiken. Flera ungdomar visas på bilden.

Nationell utbildningsdag i Malmö

Den 10 december arrangerar vi en nationell Rätt att veta-konferens! Utbildningen vänder sig till dig som möter unga nyanlända i din yrkesroll. Med utgångspunkt i youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken ger vi dig kunskap och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända. Varmt välkommen till Malmö, oavsett var du bor och verkar i landet!

Vi sänder live från Rätt att veta!

För dig som inte har möjlighet att delta på plats i Malmö sänder vi delar av utbildningen live via MUCF:s facebooksida. Andra delar filmas och visas här på mucf.se i efterhand. 

Livesändning via MUCF:s facebooksida

 • Kl. 9.30-12: Förmiddagens program 
 • Kl. 13-14: Seminariet "Trauma och bemötande" med Mostafa Hosseini föreläsare och leg. psykolog
 • Kl. 14.30-15.45: Seminariet "Sex och kroppen" med Sandra Dahlén, utbildare
 • Kl. 15.45-16.45: Panelsamtal med unga som är nya i Sverige.

Följande seminarier filmas och visas i efterhand här på mucf.se

 • "En djupdykning i Youmo.se" med Lotta Nordh Rubulis och Sara Simon Borsiin från UMO.se
 • "Att möta hbtqi-ungdomar med asylerfarenhet" med Alexandra Politidis Palm, jursit och sakkunnig i migrationsfrågor från RFSL Ungdom
 • "Hur ökar vi kunskapen om SRHR?" med Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Småland och Halland

Möt några av de som deltar på konferensen i filmen Nationell konferens: Rätt att veta!

Regionala konferenser

Under 2019 har vi genomfört regionala utbildningar tillsammans med lokala samarbetspartners i följande städer:

 • 4 juni i Visby i samarbete med Länsstyrelsen Gotland
 • 27 augusti i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen
 • 4 september i Gävle i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg
 • 10 september i Varberg i samarbete med Länsstyrelsen Halland
 • 17 september i Eskilstuna i samarbete med Länsstyrelsen Södermanland
 • 26 september i Uppsala i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala
 • 2 oktober i Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm
 • 8 oktober i Jönköping i samarbete med Länsstyrelsen Jönköping