Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar drygt 19,5 miljoner kronor i EU-bidrag till projekt för partnerskap

2023-06-30 - 14:10

Årets första ansökningsrunda inom EU-programmet Erasmus+ är nu avslutad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljar totalt drygt 19,5 miljoner kronor (1 660 000 euro) till 13 olika projekt. Det handlar om bidrag för småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap.

Bidrag som beviljas inom kategorin småskaliga partnerskap handlar om att ge organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn bättre möjligheter till internationellt samarbete, utbyte av erfarenheter och spridning av metoder inom ungdomsfrågor. Projekten måste ha minst två partnerorganisationer från två länder.

Projekt inom kategorin samarbetspartnerskap handlar om att skapa nya eller förbättrade metoder, att öka organisationers kapacitet för transnationellt arbete samt att öka samarbetsytor och hitta synergier med andra organisationer och sektorer på europeisk nivå. Projekten måste omfatta minst tre parter från tre länder.

I den här rundan tog MUCF emot 27 ansökningar för småskaliga partnerskap, varav sju projekt beviljades bidrag. Totalsumman för dessa projekt är drygt 4,9 miljoner kronor (420 000 euro). För samarbetspartnerskap kom 26 ansökningar, varav sex projekt beviljades bidrag. Totalsumman för projekten ligger på drygt 14,5 miljoner kronor (1 240 000 euro).

– Det här är ungefär dubbelt så många ansökningar i dessa programkategorier jämfört med i fjol och många var nya ansökare. Det är dessutom första gången som vi har en reservlista för småskaliga partnerskap. Siffrorna visar tydligt att intresset för de här bidragen ökar, och det är vi förstås väldigt glada över – i höstens ansökningsrunda hoppas vi på att trenden fortsätter, säger Johan Lycke, chef för MUCF:s avdelning för internationellt samarbete.

De sju projekt som fick EU-bidrag för småskaliga partnerskap fick alla fick samma summa, cirka 704 870 kronor (60 000 euro):

 • Be - Creative Association i Skåne för projektet "Up-Root Eco-Democracy".
 • Goodness of People i Stockholm för projektet "Shared Spaces: Co-Creating Inclusive Environments for Migrant and Local Communities".
 • Göteborgs stad, Socialförvaltning Nordost i Västra Götaland för projektet "Violence awareness raising – from campaign to everyday practice".
 • Gislaved kommun i Jönköpings län för projektet "Youth Mental Health. Transnational cooperation for capacity building in the field of youth and mental health".
 • Awesome People i Örebro för projektet "Unlock cross-sectorial cooperation".
 • Fabel Kommunikation AB i Stockholm för projektet "The eye of the voter".
 • KC Kompetenscenter Idéburen sektor i Skåne för projektet "Breaking the generational cycle of educational discrimination against young people in disadvantaged situations".

De sex projekt som fick EU-bidrag inom samarbetspartnerskap:

 • Caprifolen voltigeklubb i Halland för projektet "It start with me" fick drygt 2,9 miljoner kronor (250 000 euro).
 • Impact Hub Stockholm AB för projektet "WONDERFUL - groWth mOdel for greeN, Digital, and rEsilient entRepreneurship For European yoUng peopLe" fick drygt 2,9 miljoner kronor (250 000 euro).
 • Impact Hub Stockholm AB för projektet "Youngpreneures" fick drygt 1,4 miljoner kronor (120 000 euro).
 • Traces & Dreams AB i Stockholm för projektet "Future Narratives 2.0" fick drygt 2,9 miljoner kronor (250 000 euro).
 • MIR Akademien AB i Uppsala för projektet "Gamedia" fick drygt 2,9 miljoner kronor (250 000 euro).
 • Hästekasen Gård Förening i Västra Götalands län för projektet "Adventure and identity" fick drygt 1,4 miljoner kronor (120 000 euro).

Nästa ansökningsrunda för EU:s ungdomsprogram sker i höst, med deadline 4 oktober. Information om när rundan öppnar kommer att finnas på mucf.se.

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om Erasmus+ Ungdom och Idrott. Läs mer på mucf.se

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer på mucf.se