Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar drygt 1,1 miljoner kronor till projekt för att främja romers hälsa

2023-10-23 - 07:31

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 1,1 miljoner kronor till organisationer för deras arbete med att främja romers hälsa. Bidraget går till tre olika projekt som ska genomföras i Göteborg och Helsingborg.

– Romer är en nationell minoritet som fortfarande på flera sätt lever under sämre villkor än andra i Sverige. Hälsofrämjande insatser, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa, är en viktig del i det långsiktiga arbetet för romsk inkludering i Sverige, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Statsbidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Detta är andra fördelningen som MUCF gör för 2023 inom denna stödform.

Organisationerna som får del av statsbidraget är Frantzwagner Sällskapet (325 480 kronor), Studieförbundet Bilda Sydväst, (537 361 kronor) och Trajosko Drom (264 000 kronor). Projekten innefattar flera olika aktiviteter samt olika utbildningar.

Frantzwagner Sällskapet är en organisation vars verksamhet riktar sig till resandefolket som är en del av den romska minoritetsgruppen. Det är första gången som den organisationen får del av projektbidraget och deras projekt omfattar föreläsningar och olika slags träning för att få deltagarna att förbättra sin hälsa och livsstil säger Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom får bidrag för projektet ”Förebyggande föräldrastöd för barnens bästa” som syftar till att främja romska barns och vårdnadshavares psykiska och fysiska hälsa. Projektet ska även stödja samspelet mellan familjerna, barnomsorg, skola, socialtjänst och vård kring barnens hälsa. Projektet vill avdramatisera kontakter mellan romska föräldrar och exempelvis familjecentraler och socialtjänst. Studieförbundet Bilda Sydväst får bidrag för ett projekt som omfattar utbildning och information om hälsa ur ett helhetsperspektiv.

Tidigare i år, i juni, fördelade MUCF totalt 700 000 kronor till två projekt för hälsofrämjande insatser riktade till romer: Promoting youth inclusion (PYI) och Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF). Båda projekten inriktar sig på träning och hälsosam mat i kombination med workshops.

Se vilka organisationer som fått bidrag för att främja romers hälsa på mucf.se

Läs mer om de projektbidrag som MUCF fördelar på mucf.se

2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism. Läs mer om uppdraget på mucf.se