Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF fördelar 1,9 miljoner för hälsofrämjande insatser för romer

2022-03-17 - 09:15

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska under 2022 fördela totalt 1,9 miljoner kronor för hälsofrämjande insatser riktade till romer. Ansökan öppnar den 4 april.

– Vi är glada över att åter få det här uppdraget av regeringen. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bättre situation för romer i Sverige, de är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre hälsovillkor, säger Lena Nyberg ,generaldirektör för MUCF.

– Vi är glada över att åter få det här uppdraget av regeringen. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bättre situation för romer i Sverige, de är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre hälsovillkor, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

MUCF hade under åren 2016–2019 i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer. I rapporten ”Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019” presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget, vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser som genomfördes.

I budgetpropositionen för 2022 tillfördes nya medel till regeringens strategi för romsk inkludering och MUCF fick på nytt i uppdrag att fördela statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Syftet med bidraget är att främja romers hälsa. Bidraget syftar även till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.

MUCF prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting
  • involverar romska flickor och kvinnor.

Ansökan öppnar den 4 april och stänger den 31 maj. MUCF planerar att kunna besluta om vem som får bidrag i slutet av augusti.

Läs mer om bidraget på mucf.se

Pressmeddelande på regeringen.se: Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer