Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”

2022-01-28 - 14:34
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva.

- Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa säger Margaritis Schinas, vice ordförande i EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Under året kommer hela EU att engagera sig i frågor som rör unga. Bland annat vill EU-kommissionen belysa hur de gröna och digitala övergångarna inom EU erbjuder möjligheter för unga, stödja unga, speciellt de med begränsade möjligheter att få relevant kunskap och bygga kompetenser. Dessutom ska Europaåret för unga 2022 få unga att få bättre förståelse för olika möjligheter som finns tillgängliga för democh synliggöra ungdomspolitiken i EU.

Europeiska ungdomsportalen

I rollen som nationell samordnare är MUCF:s uppgift bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang och kommunicera och rapportera om året. MUCF planerar också att anordna aktiviteter inom ramen för Europaåret för unga med fokus på ungas deltagande, allt från att uppmuntra till studentutbyten och engagemang i Europeiska solidaritetskåren till att skapa plattformar för att unga ska kunna möta politiker och beslutsfattare

- Vi kommer att registrera alla aktiviteter under året på den Europeiska ungdomsportalen och kommer även snart med mer information på www.mucf.se. Vi är glada och stolta över att vi får koordinera det här arbetet i Sverige säger Lena Nyberg.

MUCF får ansvar för Erasmus+ Idrott

Från och med 2023 blir MUCF även nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott. Det är första gången som Sverige har ett nationellt kontor för idrottsdelen inom Erasmus+. Från och med 2023 kommer det även att finnas nya mobilitetsmöjligheter för personer som arbetar med idrott som volontärer eller yrkesutövare. 

  • Programdelen Key Action 1, Mobility for sport staff inom Erasmus+ Idrott ger personer som arbetar med idrott möjligheten att öka sina, organisationens eller föreningens kompetenser. Denna programdel kommer att hanteras av MUCF som programkontor.

De övriga programdelarna inom Erasmus+ Idrott, Small scale partnership, Cooperation partnership, Not-for-profit European sport event samt Capacitybuilding in the fieldof sport kommer även fortsättningsvis att sökas centralt hos Europeiska kommissionen. Däremot kommer de organisationer som är intresserade av dessa projektformer kunna ställa sina frågor till MUCF.

Sedan tidigare är MUCF nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska Solidaritetskåren samt nationell kontaktpunkt för CERV (Citizens, Equality, Rights, Values).

Läs mer om Europaåret för unga 2022 på Europeiska ungdomsportalen