Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-dagarna 2021: Hot, hat och digitalisering – hur påverkas civilsamhället?

2021-11-24 - 06:10
Fr v Oscar Björkenfeldt, Björn Appelgren, Ylva Saarinen, Hannah Kroksson, Marcin de Kaminski, Audrey Lebioda och Fredrik Torberger. Foto: Theo Hagman-Rogowski, Kristina Alexanderson, Joakim Lindgren, Civil Rights Defenders, Benoît Derrier, Marie-Therese Karlberg
Fr v Oscar Björkenfeldt, Björn Appelgren, Ylva Saarinen, Hannah Kroksson, Marcin de Kaminski, Audrey Lebioda och Fredrik Torberger. Foto: Theo Hagman-Rogowski, Kristina Alexanderson, Joakim Lindgren, Civil Rights Defenders, Benoît Derrier, Marie-Therese Karlberg

I dag, 24 november, sätts utmaningar och möjligheter för civilsamhällets organisationer i fokus på årets "MUCF-dagar". Vilka konsekvenser får hot och hat för deras möjlighet att verka i det demokratiska samtalet? Hur påverkas de av den ökande digitaliseringen?

Deltar gör bland andra Ylva Saarinen, utredare, Audrey Lebioda från organisationen #Jagärhär, Björn Appelgren från organisationen Internetstiftelsen, Marcin de Kaminski, från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Oscar Björkenfeldt, forskare vid Lunds universitet och Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU.

Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 november och de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm.

I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. Dag två fokuseras på de många utmaningar som civilsamhället ställs inför, bland annat hot och hat mot dess företrädare, men också de möjligheter som digitaliseringen ger.

Flera rapporter visar samma sak

Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU, (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) pratar om civilsamhällets utsatthet. Gisela Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF, berättar om tre rapporter som MUCF finansierat eller tagit fram och som belyser civilsamhällets utsatthet för hot och hat.

- Samtliga tre rapporter pekar i en tydlig riktning om att opinionsbildare som exempelvis arbetar med frågor som rör jämställdhet, hbtqi, migration och integration, miljö och klimat är särskilt utsatta. Vi ser också att unga är speciellt utsatta, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Audrey Lebioda från organisationen #Jagärhär berättar om hur de arbetar mot hot och hat i sociala medier. Dessutom intervjuas Madeleine Tügel från Spelberoendes Riksförbund.

Digitaliseringen påverkar

Ylva Saarinen har lång erfarenhet av utredningsuppdrag inom civilsamhällespolitiken. Hon presenterar resultat från en studie som hon, på uppdrag av MUCF, genomfört i samarbete med flera organisationer från det civila samhället.

Studien belyser de konsekvenser som digitaliseringen under pandemin haft för det civila samhället, bland annat en inkludering av personer som tidigare inte kunnat delta men också skapande av nya trösklar. Björn Appelgren från organisationen Internetstiftelsen reflekterar kring hur digitalisering påverkar civilsamhället.

Dag två avslutas med panelsamtal om det förändrade landskapet för civilsamhället med Fredrik Torberger, framtidsstrateg vid konsult- och analysföretaget Kairos future, Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Alexandra Hjortswang, generalsekreterare för UngMedia och Oscar Björkenfeldt, doktorand vid rättssociologiska institutionen, Lunds universitet och som bland annat forskar om hot och hat.

  • Journalister är välkomna att delta vid konferensen i Kulturhuset på fredag den 25e november men anmälan krävs.
  • För att följa den digitala sändningen behövs en länk som vi skickar med e-post.
  • Kontakta press@mucf.se eller presstelefonen 010-160 20 00

Läs mer om ”MUCF-dagarna 2021” på mucf.se