Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF anordnar EU-skolval 2024: ”Vi hoppas att alla elever i Västernorrlands län får chans att delta”

2024-02-09 - 07:27

I senaste skolvalet deltog 26 av Västernorrlands läns högstadie- och gymnasieskolor. Valdeltagande var 75,3 procent och 6 924 elever röstade. Nu finns en ny chans för länets skolor att delta i en av Sveriges största demokratisatsningar för unga, i EU-skolvalet 2024.

- Vi hoppas att alla skolor ger unga chansen att delta i skolval. Unga har rätt att få lära sig om det politiska systemet, demokratifrågor och hur de själva kan påverka. EU kan kännas långt bort men beslut som tas i EU-parlamentet har stor påverkan även på ungas vardag i Sverige och deras framtid, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor och är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Senaste skolvalet hölls i samband med valet till riksdagen 2022. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att anordna skolval i samband med EU-valet.

EU-skolvalet 2024 genomförs under vecka 16-22 (15 april till och med 31 maj) och skolorna väljer själva vilken dag de ordnar skolval inom denna period. Skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare.

Ökad förståelse för politik och demokrati

Utvärderingar av tidigare skolval visar att elever som deltagit i skolval tycker att de lärt sig mer om hur det går till att rösta, att de fått bättre kunskap om politik och demokrati samt att de blivit mer intresserade. Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik. Intresset för skolval i samband med riksdagsval och EU-val har också ökat stadigt, både när det gäller antal skolor som deltar och antal röstande elever. Det speglar också det ökande intresset för politik och samhällsfrågor bland unga.

Skolval arrangeras mer sällan i skolor med anpassad skolgång. Friskolor ökade sitt deltagande vid förra skolvalet men arrangerar skolval mer sällan än kommunala skolor. Gymnasieskolor med yrkesprogram ökade sitt deltagande med nära åtta procentenheter i förra skolvalet 2022 och blev därmed den skoltyp som deltog i högst grad.

- Målet med skolvalet är att stimulera till samtal om politik i skolan, att öka elevers kunskap om demokrati och ungas möjlighet att delta i politiska processer. Det är glädjande att valdeltagandet i skolval ökar i Sveriges skolor. Samtidigt är det oroande att inte alla elever i högstadiet och gymnasiet får samma möjlighet att delta. Det skapar ojämlika villkor för unga när det gäller att lära sig om demokrati, hur det går till att rösta och att engagera sig, säger Lena Nyberg.

EU-frågor viktiga för unga

MUCF:s rapport Fokus 21 visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga i Sverige. Unga i Sverige är också intresserade av EU och det som händer i Europa.

Samhällsengagemanget skiljer sig dock mellan olika grupper av unga och få unga känner att de kan påverka politiker. Framför allt upplever allt fler tjejer att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Enligt EU:s senaste ungdomsenkät från 2021 så tycker unga att det är svårare att påverka på EU-nivå jämfört med andra nivåer.

Fakta/SKOLVAL

Vid EU-skolvalet 2019, deltog totalt 315 av landets skolor och totalt så röstade 65 630 elever. Det var en tydlig förbättring jämfört med EU-valet 2014, exempelvis ökade antalet röstande elever med 47 procent.

  • I Västernorrlands län deltog 10 skolor med 3 953 elever i EU-skolvalet 2019, varav 2 014 elever röstade. Valdeltagandet i länet låg på 50,9 procent, jämfört med 47 procent nationellt sett.
  • Vid EU-skolvalet 2014 deltog 4 skolor i Västernorrlands län.
  • De första skolvalen i samband med val till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet. 1998 sammanställdes valresultaten nationellt för första gången. Sedan 2002 har MUCF ansvarat för skolval i samband med riksdagsval och sedan 2014 även i samband med Europaparlamentsvalet. MUCF har genomfört skolvalen i samarbete med flera olika aktörer, däribland andra myndigheter samt elevorganisationer.

LÄS MER:mucf.se/skolval kan du anmäla dig till skolval, få mer information och ta del av valresultat från tidigare skolval. Du kan se vilka skolor som deltog i din kommun och ditt län, hur många elever som röstade och jämföra valresultat mellan olika skolor, kommuner och län.