Hoppa till huvudinnehåll
 

Mångmiljonsatsning på projekt för unga resulterade i jobb och studier

2020-03-31 - 07:30

Åren 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor i bidrag till projekt för unga som varken arbetar eller studerar.

 

I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat i. MUCF lyfter också framgångsfaktorer och pekar på de utmaningar som projekten haft.

Antalet unga som nåtts har varit begränsat men det är tydligt att bidraget har haft stora positiva effekter för de unga som deltagit. Alla unga som går från utanförskap till sysselsättning är en stor vinst för individen och samhället, både ekonomiskt och mänskligt, säger generaldirektör Lena Nyberg.

2016 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar (uvas).Beslutet grundade sig på utbildningsdepartementets strategi Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar, från november 2015. Syftet med åtgärderna var att förbättra möjligheterna för dessa ungdomar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Rapporten ger en bild av hur bidragen har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Rapporten redogör även för bidragens användningsområden, resultat och möjliga effekter. De sista bidragen fördelades i maj 2018 och de sista projekten avslutades i slutet av 2019. Resultatet bygger på samtliga ansökningshandlingar för de 65 beviljade projekten och på 57 slutrapporter.

- De resultat och effekter som rapporterats in till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte. Vi hoppas att rapporten ger regeringen ett relevant underlag för att bedöma vilka åtgärder som behövs för denna grupp unga, säger Lena Nyberg.

De beviljade projekten nådde nästan 4 700 unga. Statistik saknas för ungefär en femtedel men av övriga, drygt 3 700 unga, så har cirka 40 procent gått vidare till arbete eller studier. Runt 400 fick under projekttiden någon form av tillfällig sysselsättning i form av praktik eller sommarjobb. Runt 500 deltar fortfarande i åtgärder.

Här är några röster från unga som deltog i projekten:

”Wow, så mycket som hinner hända under ett år. Jag hade aldrig kunnat tro det. Nu har jag jobb och bor i min egna lägenhet. Jag klarar mig själv.”

”När man sitter hemma känner man sig värdelös, man är inte värd någonting. Här räknas man, man blir något, man blir betydelsefull.”

Under 2016 var en stor andel av projekten koncentrerade till Stockholms län, men sett över de tre åren har den geografiska spridningen överlag varit bra med projekt från Pajala i norr till Eslöv i söder.

Rapporten visar att bidraget har fått långtgående positiva effekter även på samhälls- och organisationsnivå. Myndig­heten föreslår därför en liknande satsning för att hjälpa unga att komma ut i arbete och studier men att det då görs i större skala och under längre period. MUCF vill också ha en särskild satsning för att nå fler unga kvinnor som varken arbetar eller studerar.

Länk till rapporten "Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar"

Rapporten visar bland annat att:

• bidraget främst gjort nytta på individnivå.

• många projekt har bidragit till ökad samverkan såväl inom enskilda kommuner som med föreningar, näringsliv och myndigheter.

• bemötande, flexibilitet och individuella åtgärder är framgångsfaktorer för att lyckas.

• det kan behövas lång tid och tålamod för att stötta de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden.

• det behövs fler riktade insatser för att nå fler unga kvinnor som varken arbetar eller studerar.

• det behövs mer omfattande och långsiktiga insatser för grupper som är svåra att nå, till exempel unga med psykisk ohälsa, HBTQ-personer och individer med språksvårigheter.