Hoppa till huvudinnehåll
 

LUPP-enkäten firar 20 år – ”Kommuner som lyssnar på unga fattar bättre beslut”

2023-10-26 - 07:30

I tjugo år har kommuner i Sverige använt sig av enkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).  En ny rapport visar att 97 procent av kommunerna tycker att enkäten bidrar till att göra unga mer delaktiga.

– Ungdomar är experter på hur det är att vara ung i dag och de har rätt att påverka samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt för alla beslutsfattare att lyssna på hur unga ser på sina levnadsvillkor och sin vardag. Kommuner som lyssnar på unga fattar bättre beslut, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Målet för den svenska ungdomspolitiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. LUPP-enkäten görs för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas levnadsvillkor, deras erfarenheter och synpunkter. Frågorna rör ungas syn på fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete samt framtid. MUCF ansvarar för att utveckla och utvärdera enkäten. Kommunerna ansvarar för att genomföra undersökningen, sprida resultatet och att genomföra lokal och regional ungdomspolitik. Sedan starten 2003 har mer än 200 kommuner någon gång genomfört LUPP och 100 gör det återkommande. Det innebär att mellan 10 000 och 30 000 unga mellan 13 och 19 år besvarar enkäten varje år.

Djupintervjuer med 15 kommuner

I en ny rapport från MUCF berättar kommunerna om sitt ungdomspolitiska arbete inför, under och efter att de har genomfört LUPP. Rapporten baseras dels på en enkätundersökning, dels på djupintervjuer med representanter för 15 kommuner.

Vi har intervjuat kommuner som använt sig av LUPP under några år för att ta del av deras kunskap och även kunna lyfta goda exempel. Det är kommuner av olika storlek, i olika delar av landet och såväl större städer som rena landsbygdskommuner, säger Madeleine Stadig, uppdragsansvarig för LUPP.

Cirka 80 procent av kommunerna uppger att de sprider resultatet av LUPP till politiker och förvaltningar, cirka 70 procent att de sprider resultatet till unga och rektorer.

Unga deltar i paneldiskussioner eller vid möten för att berätta om resultatet för politiker. Flera kommuner anställer unga kommunutvecklare för att analysera resultaten och diskutera hur de kan jobba vidare med dem.

De kommuner som har jobbat länge med LUPP upplever en kulturförändring i organisationen, att ungas delaktighet ses som viktig och central i kommunens arbete. Och att det leder till att särskilda mål, strategier och åtgärder tas fram.

Så här säger en av de intervjuade om vilken betydelse LUPP haft i deras kommun:

Vi har märkt att ungdomsfrågan har kommit mycket högre upp hos våra politiker. Det märks att frågan är hetare, de har en ambition som är mycket större än den var tidigare. Man vill bygga mycket på ungas delaktighet framåt, så det har blivit mer synliggjort…”

Brist på tid en utmaning

I rapporten beskriver kommunerna också utmaningar med att genomföra LUPP. Den vanligaste är brist på tid, både för att besvara enkäten och för att hinna med återkopplingen. Svårigheter att nå elever på gymnasiet är en annan utmaning då flera kommuner saknar gymnasieskolor. Några upplever även att de har svårt att få med samtliga skolor i arbetet, i synnerhet friskolorna. En annan svårighet är få förvaltningar att göra konkreta insatser baserat på de ungas enkätsvar.

De kommuner som verkligen vill arbeta med ungas delaktighet i samhällsutvecklingen måste basera sina beslut på fakta om - och samtala med - unga i sina kommuner. Kunskap är avgörande för framgångsrikt arbete och LUPP möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete där kommunens egna unga står i centrum för det strategiska arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Djupintervjuerna har gjorts med representanter för Alvesta, Borås, Falköping, Kungsbacka, Ludvika, Luleå, Lycksele, Orsa, Ronneby, Sundsvall, Tanum, Vimmerby, Växjö. Ånge och Österåkers kommun.

Den 1 november öppnar MUCF för kommuner att anmäla sig för att göra LUPP under 2024.

Läs rapporten ”LUPP-följning 2019 - 2022” på mucf.se

Läs mer om LUPP och se vilka kommuner som deltar i 2023 års enkät