Hoppa till huvudinnehåll
 

Kurser ska öka ungas kunskap om EU: ”Viktigt skapa mer delaktighet”

2019-11-14 - 07:30
Foto Vladimir Voronin
Foto Vladimir Voronin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar i höst kurser i EU-kunskap tillsammans med Bromma folkhögskola. Kurserna hålls i Bromma, Jönköping, Malmö och Härnösand och riktar sig till personer som möter ungdomar mellan 13 och 25 år i sin yrkesroll eller som ideell ledare.

- Utbildningen är en del av vårt regeringsuppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska Unionen, säger Ellen Gosdoum, avdelningschef på MUCF.

Syftet är att ge mer kunskap om och förståelse för hur EU fungerar, hur besluten där påverkar vardagen samt när och hur organisationer och personer kan påverka beslut. Deltagarna får också lära sig metoder för att skapa dialog och engagemang hos unga. Kursen genomförs under två halvdagar under november i Bromma,Jönköping, Malmö och Härnösand.

Studier har visat att kunskapen om EU-systemet och vilka frågor som påverkas av EU-beslut generellt är låg i Sverige. En majoritet av svenskarna anser att de vet för lite för att kunna diskutera EU-beslut.

- Nivån av kunskap påverkar till exempel valdeltagandet, särskilt hos unga människor. Det är viktigt att öka kunskapen om EU för att stärka ungas engagemang kring och möjlighet att påverka viktiga samhällsfrågor, säger Ellen Gosdoum.

MUCF har tidigare arrangerat kurser för att öka kunskapen hos lärare och annan skolpersonal men också för att få in ett EU-perspektiv i alla skolämnen. Kurserna i höst har temat "Demokrati och delaktighet" och vänder sig till personer som möter unga i sin yrkesroll eller i ett ideellt engagemang. Det kan vara lärare, fritidsledare och ledare inom föreningslivet

MUCF:s rapport ”Unga med attityd 2019” visar att intresset för politik har ökat bland Sveriges unga, men få känner att de kan påverka. Bland unga är stödet för ett fortsatt EU-medlemskap stort. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar i EU och de flesta vill också att Sverige ska samarbeta mer med andra länder i Europa. 

Programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Ungdomsdelen inom Erasmus+, Erasmus+ Ung och Aktiv, erbjuder bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som arbetar med unga och ungdomsdialog. Europeiska Solidaritetskåren erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt

MUCF är Sveriges nationella kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren, vilket betyder att myndigheten ansvarar för att informera om, handlägga och fördela bidrag till projekt inom båda EU-programmen.

Utbildningen genomförs i Bromma (6 och 21 november),Jönköping och Malmö (22 och 23 november) och Härnösand (29 och 30 november).

Här kan du få mer information om utbildningen

Vill du veta mer om MUCF:s arbete med EU-programmen kontakta Karin Persdotter, handläggare, tfn 01-016 010 84 eller karin.persdotter@mucf.se