Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i ungas fritid kan spara miljoner – workshopserie med start i Östersund

2022-11-18 - 07:37

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga. Den visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall kan bli permanent och i sin tur leda till psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

– Utanförskap beskrivs ofta som ett storstadsproblem men förekommer överallt, även på mindre orter och på landsbygden. Det leder till ett stort mänskligt lidande och betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom att främja trygga och öppna fritidsverksamheter och mötesplatser för unga skapar man förutsättningar för ett positivt socialt sammanhang som kan motverka att unga hamnar i kriminalitet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Med start i Östersund den 22 november kommer de närmaste veckorna författarna till Utanförskap och unga, beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson hålla workshops på fyra orter i Sverige. Målgruppen är politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommunal förvaltning eller civilsamhället med den gemensamma nämnaren att de arbetar med frågor som rör ungas fritid.

Rapporten lyfter betydelsen av att se tidiga insatser kring ungas fritid som en social investering, med en potentiellt mycket hög avkastning som följd, för både för individen och för samhället. Den innehåller en socioekonomisk analys som visar värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet.
Syftet med rapporten är bland annat att:

  • introducera ett synsätt kring detta som är användbart för kommunala beslutsfattare inom fritidssektorn
  • konkret visa de ekonomiska effekterna av utanförskap på kort och lång sikt, samt värdet av sociala investeringar för målgruppen unga
  • beskriva att det är möjligt att göra sådana beräkningar och visa hur de kan göras
  • visa exempel på kort- och långsiktiga effekter för samhället i stort och för olika aktörer
  • peka på den potentiella lönsamheten för samhället och vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat och region
  • visa lösningar på de hinder som kan finnas

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om vad utanförskap kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Workshopen i Östersund hålls i samarbete med Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och föreningen Hej Främling! Kommunen har både egen verksamhet och flera samarbeten med civilsamhället som rör ungas fritid.

– Jag vill att fler förstår vilken skillnad det gör att satsa på ungas fritid. Det handlar om det mänskliga men också om hur vi använder våra skattemedel, säger Jon Söder, samordnare civilsamhälle, Östersunds kommun.

Ett av kommunens samarbeten är med föreningen Hej främling! som arbetar med ungas hälsa och demokratistärkande.

– Jag ser fram emot att visa på resultaten av den samhällsekonomiska utvärdering som vi gjort för detta samarbete. Verksamheten rör drygt 400 unga och unga vuxna. Utvärderingen visar att miljonbelopp finns att spara genom proaktiva insatser. Samtidigt vet vi att det får många unga att må bättre och känna sig som en del av samhället, säger Emma Odsell Jangö, verksamhetschef på Hej främling!

Media hälsas välkomna till Folkets Hus i Östersund, Krondikesvägen 93, den 22 november klockan 14.15-14.40. Då finns möjlighet att träffa rapportens författare Ingvar Nilsson samt Jon Söder från Östersunds kommun och Emma Odsell Jangö från föreningen Hej främling!. Från klockan 14.40 är media välkomna att lyssna på workshopen. Det går också bra att komma till Folkets Hus kl. 16 när workshopen är slut och träffa nämnda personer.

Datum och platser:
Östersund den 22 november, Folkets Hus
Göteborg den 1 december, Scandic Crown
Luleå den 6 december, Vetenskapens Hus
Malmö den 12 december, Scandic Triangeln

För mer info kring rapporten och varje arrangör kontakta press@mucf.se, 010-160 10 20

Rapporten Utanförskap och ungahttps://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga