Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i ungas fritid kan spara miljoner – workshop i Östersund

2023-02-20 - 09:15

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället uppemot 23 miljoner kronor. I morgon, den 21 februari, hålls en workshop i Östersund på temat utanförskap och lösningar. Den vänder sig till beslutsfattare och tar bland annat upp hur öppen fritidsverksamhet kan motverka utanförskap och att unga hamnar i kriminalitet.

– Allt för många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. Trygga och öppna fritidsverksamheter kan ge unga ett positivt socialt sammanhang som kan motverka att de hamnar i utanförskap och kriminalitet. Beslutsfattare på alla nivåer i samhället behöver prioritera en långsiktig genomtänkt satsning på fritidsaktiviteter för unga, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som medverkar på workshopen i Östersund.

Idag, den 20 februari, skriver Lena Nyberg i en debattartikel i Östersundsposten om öppen fritidsverksamhet som ett sätt att förebygga utanförskap. 
Läs debattartikeln här

Workshopen är en del i en serie som leds av författarna till MUCF:s rapport Utanförskap och unga, beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson. Målgruppen är politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommunal förvaltning eller civilsamhället som arbetar med frågor om ungas fritid.

Workshopen hålls i samarbete med Östersunds kommun, Region Jämtland/Härjedalen och föreningen Hej Främling! Kommunen har både egen verksamhet och flera samarbeten med civilsamhället som rör ungas fritid.

– Jag vill att fler förstår vilken skillnad det gör att satsa på ungas fritid. Det handlar om det mänskliga men också om hur vi använder våra skattemedel, säger Jon Söder, samordnare civilsamhälle, Östersunds kommun.

Ett av kommunens samarbeten är med föreningen Hej främling! som arbetar med ungas hälsa och demokratistärkande.

– Jag ser fram emot att visa på resultaten av den samhällsekonomiska utvärdering som vi gjort för detta samarbete. Verksamheten rör drygt 400 unga och unga vuxna. Utvärderingen visar att miljonbelopp finns att spara genom proaktiva insatser. Samtidigt vet vi att det får många unga att må bättre och känna sig som en del av samhället, säger Emma Odsell Jangö, verksamhetschef på Hej främling!

Enligt MUCF:s rapport Utanförskap och unga kan en välplanerad fritidsverksamhet med fritidsgårdar både förebygga och motverka utanförskap bland unga. Rapporten innehåller en socioekonomisk analys som visar på värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Rapporten visar vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat, region och för samhället i stort, både på kort och lång sikt. I rapporten beskrivs den potentiella lönsamheten och hur beräkningar av den kan göras.

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om vad utanförskap kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Workshopen hålls på Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, kl.9.00-16.00Det finns möjlighet för media att ta del av workshopen från kl. 14.40.

För intervjuer med Lena Nyberg, rapportförfattarna och andra deltagare kontakta press@mucf.se eller på 010-160 10 20.

Läs rapporten Utanförskap och ungahttps://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga