Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i ungas fritid kan spara miljoner – MUCF bjuder in till workshopserie

2022-11-18 - 07:39

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga. Den visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall kan bli permanent och i sin tur leda till psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

– Utanförskap beskrivs ofta som ett storstadsproblem men förekommer överallt, även på mindre orter och på landsbygden. Det leder till ett stort mänskligt lidande och betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom att främja trygga och öppna fritidsverksamheter och mötesplatser för unga skapar man förutsättningar för ett positivt socialt sammanhang som kan motverka att unga hamnar i kriminalitet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Under de närmaste veckorna kommer författarna bakom rapporten Utanförskap och unga, beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson, att hålla workshops på fyra orter i Sverige. Målgruppen är politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommuner och civilsamhälle. Gemensam nämnare för deltagarna är att de arbetar med frågor som rör ungas fritid.

Rapporten lyfter betydelsen av att se tidiga insatser kring ungas fritid som en social investering, med en potentiellt mycket hög avkastning som följd, för både för individen och för samhället. Den innehåller en socioekonomisk analys som visar värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet.
Syftet med rapporten är bland annat att:

  • introducera ett synsätt kring detta som är användbart för kommunala beslutsfattare inom fritidssektorn
  • konkret visa de ekonomiska effekterna av utanförskap på kort och lång sikt, samt värdet av sociala investeringar för målgruppen unga
  • beskriva att det är möjligt att göra sådana beräkningar och visa hur de kan göras
  • visa exempel på kort- och långsiktiga effekter för samhället i stort och för olika aktörer
  • peka på den potentiella lönsamheten för samhället och vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat och region
  • visa lösningar på de hinder som kan finnas

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om vad utanförskap kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Datum och platser:
Östersund den 22 november, Folkets Hus
Göteborg den 1 december, Scandic Crown
Luleå den 6 december, Vetenskapens Hus
Malmö den 12 december, Scandic Triangeln

För mer info kring rapporten och varje arrangör kontakta press@mucf.se, 010-160 10 20

Rapporten Utanförskap och ungahttps://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga