Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i förebyggande arbete kan spara miljoner – Workshop i Malmö idag

2022-12-12 - 09:50

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga som visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet för individen.

Allt för många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall blir permanent och i sin tur leder till psykisk ohälsa, missbruk eller en kriminell livsstil.

– Utanförskap beskrivs ofta som ett storstadsproblem men förekommer överallt, även på mindre orter och på landsbygden. Det leder till ett stort mänskligt lidande och betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom att främja trygga och öppna fritidsverksamheter och mötesplatser för unga skapas förutsättningar för ett positivt socialt sammanhang som kan motverka att unga hamnar i kriminalitet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Under november och december håller författarna till Utanförskap och unga, beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson workshops runt om i landet. Idag gästar de Malmö. Målgruppen är politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommunal förvaltning eller civilsamhället med den gemensamma nämnaren att de arbetar med frågor som rör ungas fritid.

Rapporten lyfter betydelsen av att se tidiga insatser kring ungas fritid som en social investering, med en potentiellt mycket hög avkastning som följd. Den innehåller en socioekonomisk analys som visar värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Syftet med rapporten är bland annat att:

  • introducera ett synsätt kring detta som är användbart för kommunala beslutsfattare inom fritidssektorn.
  • konkret visa de ekonomiska effekterna av utanförskap på kort och lång sikt, samt värdet av sociala investeringar för målgruppen unga.
  • beskriva att det är möjligt att göra sådana beräkningar och visa hur de kan göras.
  • visa exempel på kort- och långsiktiga effekter för samhället i stort och för olika aktörer.
  • peka på den potentiella lönsamheten för samhället och vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat och region.
  • visa på löningar för de hinder som kan finnas.

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om utanförskap, vad det kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Media hälsas välkomna till Scandic Triangeln, Triangeln 2, Ballroom plan 3, den 12 december klockan 14.15. Då finns möjlighet att träffa rapportens författare Ingvar Nilsson samt Said Mekahal, sektionschef, kulturförvaltningen Malmö Stad. Från klockan 14.40 är media välkomna att lyssna på workshopen. Det går också bra att komma till Scandic Triangeln kl. 16 när workshopen är slut och träffa nämnda personer.

Datum: 12 december
Tid: Klockan 9.00-16.00 
Plats: Scandic Triangeln, Malmö

För mer info och anmälan kontakta press@mucf.se, 010-160 10 20

Rapporten Utanförskap och ungahttps://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga