Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i förebyggande arbete kan spara miljoner – Workshop i Göteborg

2022-11-28 - 14:19

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga som visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Allt för många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall blir permanent och i sin tur leder till psykisk ohälsa, missbruk eller en kriminell livsstil.

– Utanförskap beskrivs ofta som ett storstadsproblem men förekommer överallt, även på mindre orter och på landsbygden. Det leder till ett stort mänskligt lidande och betydande samhällsekonomiska kostnader. Genom att främja trygga och öppna fritidsverksamheter och mötesplatser för unga skapar man förutsättningar för ett positivt socialt sammanhang som kan motverka att unga hamnar i kriminalitet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Under november och december håller författarna till Utanförskap och unga, beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson workshops runt om i landet. Nästa stopp är Göteborg, den 1 december. Målgruppen är politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommunal förvaltning eller civilsamhället med den gemensamma nämnaren att de arbetar med frågor som rör ungas fritid.

Rapporten lyfter betydelsen av att se tidiga insatser kring ungas fritid som en social investering, med en potentiellt mycket hög avkastning som följd. Den innehåller en socioekonomisk analys som visar värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Syftet med rapporten är bland annat att:

  • introducera ett synsätt kring detta som är användbart för kommunala beslutsfattare inom fritidssektorn.
  • konkret visa de ekonomiska effekterna av utanförskap på kort och lång sikt, samt värdet av sociala investeringar för målgruppen unga.
  • beskriva att det är möjligt att göra sådana beräkningar och visa hur de kan göras.
  • visa exempel på kort- och långsiktiga effekter för samhället i stort och för olika aktörer.
  • peka på den potentiella lönsamheten för samhället och vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat och region.
  • visa på löningar för de hinder som kan finnas.

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om utanförskap, vad det kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Workshopen i Göteborg hålls i samarbete med Göteborgs Stad, Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Kommunen har både egen verksamhet och flera samarbeten med civilsamhället.    

– Det är viktigt att fler förstår vilken skillnad det gör att satsa på ungas fritid säger Ing-Marie Larsson avdelningschef Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad. Det ska bli särskilt intressant för alla deltagare på konferensen att lyssna på kooperativ Fjället, en kooperativ driven mötesplats i Rannebergen i nordöstra Göteborg.

Media hälsas välkomna till Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, den 1 december klockan 14.15. Då finns möjlighet att träffa rapportens författare Ingvar Nilsson, Ing-Marie Larsson från Göteborgs stad samt Sara Lech Kooperativ Fjället.   

Datum och platser:
Göteborg den 1 december, Scandic Crown
Luleå den 6 december, Vetenskapens Hus
Malmö den 12 december, Scandic Triangeln
Östersund datum ej klart

För mer info kring varje arrangör kontakta press@mucf.se, 010-160 10 20 Rapporten Utanförskap och ungahttps://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga