Hoppa till huvudinnehåll
 

Genusperspektiv på våldsbejakande extremism

2016-09-30 - 09:30

Kunskap om genusperspektivet inom våldsbejakande extremistiska miljöer är viktigt att ha med sig i det förebyggande arbetet. Genom att veta mer om maskulinitets- och femininitetsnormer kan vi bättre förstå rörelsernas utveckling, inre dynamik, tjejers och killars vägar in i miljöerna, samt arbeta förebyggande.

Idag, 30 september 2016, rapporterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetet med uppdraget kring genusperspektiv på våldsbejakande extremism.

MUCF har tillsammans med tre skribenter, som alla har bred kunskap om de olika extremismmiljöerna, tagit fram tre kunskapsrapporter som beskriver genus- och ungdomsperspektivet inom den våldsbejakande vänsterextrema och högerextrema miljön samt inom den våldsbejakande islamistiska extremismmiljön. Myndigheten har också tagit fram skriften Främmande är skrämmande som lyfter ungas egna röster om våldsbejakande extremism, samt producerat tre podcasts där de tre skribenterna samtalar om sina respektive kunskapssammanställningar.

– Kunskap om genusperspektivet är viktig eftersom vi ser att extremismmiljöerna anspelar på olika ideal för killar och tjejer och vi ser att konstruktioner av manlighet och kvinnlighet har betydelse för våldsbejakande extremism. Lika viktigt som ett genusperspektiv är ungdomsperspektivet. Genom att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Här hittar du rapporterna och mer information om våldsförebyggande arbete och arbete mot extremism: http://www.mucf.se/arbete-mot-extremism

Vill du veta mer om vad vi har på gång? 
Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden: http://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden 
Du kan prenumerera på våra nyhetsbrev: http://www.mucf.se/nyhetsbrev

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18.