Hoppa till huvudinnehåll
 

Forskartätt på konferens om civilsamhället: ”Viktigt förstå vilka frågor som engagerar människor”

2019-10-03 - 07:30

Aktuell forskning om civilsamhället är i fokus på den Kunskapskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Vetenskapsrådet

Att det civila samhället kan verka och utvecklas är fundamentet i vår demokrati. Vår roll är att verka för att ge goda förutsättningar för dess aktörer, bland annat genom att stödja civilsamhällets organisationer både ekonomiskt med bidrag samt med kunskap, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Den nationella Kunskapskonferensen samlar cirka 200 deltagare och hålls i år den 22 oktober i Stockholm. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning.

Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. I civilsamhället ingår allt från ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag till nya former av nätverk och facebook-upprop. MUCF kartlägger och sprider kunskap om det civila samhällets villkor genom rapporter, konferenser samt olika mötesplatser. Varje år arrangeras en nationell kunskapskonferens..

- Civilsamhällets organisationer fyller en mycket viktig roll i att minska människors utanförskap och att stärka demokratin. Varje dag görs också fantastiska insatser av ideella krafter, säger Lena Nyberg.

Flera frågor sätts i fokus på Kunskapskonferensen: hur påverkas framtidens engagemang av olika samverkansformer och organisationer med ökat ansvar och professionalisering? Strider en framväxande elit mot de ideal vi associerar med ett civilsamhälle baserat på inkludering och ideellt engagemang?Kommer alla som vill ha möjlighet att delta? Kan civilsamhället främja demokratiska normer och attityder?

Magnus Wennerhag, professor i sociologi Södertörns högskola,forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, den globala rättviserörelsen, om vilka aktivisterna är, om deras plats i dagens politiska förändringsprocess och vilka strömmar som påverkar samhällets utveckling.

-  Man behöver kunskap om varför människor organiserar sig, hur människor engagerar sig och hur de organiserar sig och vilka specifika frågor som civilsamhället jobbar med och lyfter upp, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi och samordnare för vetenskapsrådets forskningsprogram och en av medarrangörerna till konferensen.

Andra programpunkter under Kunskapskonferensen den 22 oktober är:

  • Lars Trägårdh, Lars Svedberg och Susanne Wallman Lundåsen från Ersta Sköndal Bräcke högskola forskar om hur civilsamhället kan skapa tillit och tolerans. Från politiskt håll knyts ofta förhoppningar till att det civila samhället skakunna fungera som en betydelsefull arena för möten och fruktbara kontakter som kan leda till integration i allmänhet och anställningar i synnerhet. I vilken utsträckning bidrar civilsamhället till att främja detta i en tid av ökad mångfald?. De berättar om också om Tillitsbarometern som genomförts i 33 kommuner 2009 samt i 36 kommuner 2017. Undersökningen lyfter sambanden kring tillit, tolerans och kontakter i civilsamhället mellan kommuner och stadsdelar.
  • Roberto Scaramuzzino och Håkan Johansson vid Socialhögskolan i Lund håller på med ett större forskningsprojekt kring eliter och elitism utifrån ett civilsamhällesperspektiv. Vem sitter på toppositioner inom det civila samhället? Hur ser vägarna till dessa positioner ut? Vilka är utmaningarna för ledarna men också för det civila samhällets organisationer? Den här forskningen utgår från ett projekt som finansierades av MUCF.
  • Kunskapskonferensen lyfter också i frågan om olika samverkansformer. Efter tio år med lokala överenskommelser tar arbetet nu en ny form. Hur har kommuner och regioner, olika delar av civilsamhället och själva samverkan påverkats av nya relationer mellan civilsamhälle och offentlig sektor? Vi tar del av forskningskartläggningar som beskriver hur lokala överenskommelser påverkat dels det offentliga och dels civilsamhället, bland annat presenteras exempel från Örebro kommun. Här medverkar bland andra Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet pratar om hur engagemang, professionalisering och finansiering påverkar förutsättningarna för innovationer i civilsamhällets arbetsliv. Avstamp för diskussionen är forskningsprojekt som finansierats av MUCF, Forte, Europeiska socialfonden med flera.
  • Erik Lundberg, docent och lektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, presenterar resultatet från en undersökning om hur engagemang i civilsamhället kan motverka intolerans mot invandrare bland ungdomar. Vilken roll har civilsamhället och frivilligarbete för ungas utveckling av toleranta och intoleranta attityder? Både stiftelsen EXPO och Volontärbyrån kommer att dela med sig kring sina erfarenheter och knyta an till detta aktuella ämne.

Se MUCF:s film om civilsamhällets villkor

Läs mer om kunskapskonferensen på MUCF:s hemsida

Anmäl dig till Kunskapskonferensen

För frågor om konferensen kontakta Susan Sundqvist Pettersson på e-post susan.sundqvist.pettersson@mucf.se

Kunskapskonferensen hålls den 22 oktober 2019, kl. 9.45-16.00 på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm.

Journalister är välkomna. Anmälan krävs. Kontakta press@mucf.se senast fredag 18 oktober