Elitism eller engagemang – kunskapskonferens om det civila samhället

22 oktober 2019 träffades vi på Hotel Courtyard by Marriott i Stockholm för årets kunskapskonferens om det civila samhället. Här kan du ta del av filmklipp, presentationer samt annat material från seminarierna.

Program

Inledning

Konferensen inleddes av MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Jenny Riesfelt, Apostolis Papakostas och Eva Jacobsson Börjesson. Vi fick även en överblick av MUCF:s kunskapsplattform kring det civila samhället av Petter Holmgren. Magnus Wennerhag, professor på Södertörns högskola satte civilsamhället i en historisk kontext samt visade på olika förändringar av organisering.

Seminariepass A: Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald” eller ”Lika barn leka bäst?”

Medverkande: Lars Svedberg, Lars Trägårdh och Susanne Wallman Lundåsen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Malin Andersson, Borås Stad, Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet samt Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna.

Seminariepass B: Civilsamhälleseliter och eliter i civilsamhället. Hur ser ojämlikhet och maktkoncentration ut inom sektorn och vad kan det innebära?

Medverkande: Roberto Scaramuzzino samt Håkan Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Seminariepass C: Hur växer den nya samverkan fram?

Medverkande: Anna Fogel, Örebro kommun, Helena Astvald, ordförande i Samverkansrådet i Örebro, Filip Wijkström, docent Handelshögskolan i Stockholm, Nils Munthe, SKL och Malin Svanberg, SKL

Seminariepass D: Russinen i kakan – elitism och engagemang i MUCF:s uppföljning över tid

Medverkande: Petter Holmgren, Victoria Blomén, MUCF, Frank Berglund, Youth 2020 , Åse Classon, Hela Sverige ska leva samt Sara Kadirsson, Sveriges Ungdomsråd.

Seminariepass E: Innovation i civilsamhällets arbetsliv - en dragkamp mellan engagemang, professionalisering och finansiering

Medverkande: Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Seminariepass F: Civilsamhället som demokratiskola? En studie om ungdomars engagemang i civilsamhället och utvecklingen av intolerans mot invandrare

Medverkande: Erik Lundberg, docent och lektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, Emelie Edin, Volontärbyrån samt Daniel Poohl, Expo.

Fika med Forskare

Under passet ”Fika med forskare” hade deltagarna chansen att diskutera direkt med forskare och andra föredragshållare, samt nyttja möjligheten att knyta nya kontakter bland de andra deltagarna.

Elitism eller engagemang?

Dagen avsluatdes med ett panelsamtal kring frågan Elitism och engegemang: Finns det oro för en ökad elitism eller förändrat ideellt engagemang? Vem och vad styr vilket civilsamhälle som växer fram? Utifrån dessa frågor och genom ett aktivt deltagande från publiken utmanar vi företrädare från akademi, offentlig sektor och ideell sektor i ett samtal om spänningar i framtidens civilsamhälle.

Medverkande: Panelsamtalet leddes av Truls Neubeck, verksamhetschef på Ideell Arena. Panelen bestod av Lars Svedberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Anna Roos, oppositionsråd Hylte, Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet samt Tora Törnqvist, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne.