Hoppa till huvudinnehåll
 

EU vill få bättre bild av hur unga kan påverka beslutsfattande

2019-08-02 - 11:08

Intresset för politik bland unga ökar men få känner att de kan påverka. Det visar bland annat den stora attityd- och värderingsstudie som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, publicerade i maj. Nu vill EU-kommissionen få en bättre bild av hur representationen av unga i EU fungerar och hur unga deltar i beslutfattande på olika nivåer i samhället.

Studien genomförs i alla EU-länder och pågår fram till 16 augusti. Resultatet väntas vara klart i oktober.

EU-kommissionen hoppas bland annat att studien ska ge en bild av trender i ungas organisering och hur ungas engagemang bättre kan fångas upp inom den gemensamma ungdomspolitiken. Studien ska också fungera som underlag till rekommendationer för EU:s ekonomiska stöd till ungdomsorganisationer och nätverk för unga.

- Många unga känner sig inte inkluderade i samhället och alltför många upplever att de inte tas på allvar. I Sverige har regeringen därför inlett arbetet med en ny ungdomspolitisk skrivelse och ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

- Vi välkomnar att EU-kommissionen nu lyfter frågor som rör ungas inkludering och möjligheter att påverka. Mer kunskap om ungas livsvillkor och om utmaningar är viktig för alla aktörer i samhället.

Ungdomspolitiken inom EU har vuxit fram sedan början av 2000-talet. Målen för denna är bland annat att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar att få jobb och utbildning samt att främja ett aktivt medborgarskap. Prioriterade ungdomspolitiska områden på EU-nivå är utbildning, sysselsättning och entreprenörskap samt hälsa och välbefinnande.

Programmet Erasmus+ Ung och Aktiv är ett av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020 och ska främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. MUCF är Sveriges nationella kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv medan Universitets- och högskolerådet ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+. 

MUCF är också Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren, ett EU- program som erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt.

MUCF handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år. 2018 fördelade MUCF drygt 50 miljoner kronor i internationella bidrag till unga och civilsamhället. 

Läs mer om EU-studien

Länk till studien ”Survey of youth NGOs and networks in Europé

Läs mer om EU:s ungdomspolitik 2020-2027

Länk till regeringens pressmeddelande om handlingsprogram för ny ungdomspolitik

Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Läs mer om Europeiska solidaritetskåren