Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer 2016

2016-12-12 - 11:41
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har fördelat bidrag till organisationer som arbetar hälsofrämjande insatser riktade till romer 2016. Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Bidraget till projekt för hälsofrämjande insatser för romer har gått till tre organisationer som tillsammans har fått dela på1 984 000 kronor.

– Romer är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre villkor i Sverige. Därför är det viktigt att främja arbetet som skapar förutsättningar för en bättre situation för romer särskilt när det gäller deras hälsa, säger Lena Nyberg generaldirektör för MUCF.

Projekt som fått stöd för sitt arbete med hälsofrämjande insatser riktade till romer 2016:

Romska Ungdomsförbundet för projektet Romska hälsoinspiratörer i Gävleborg, 940 000 kronor i Gävleborgs län 
Syftet med projektet är att främja unga romers hälsa och organisering. Målet med projektet är att utbilda 30 unga romer ålder 15-25 år till Hälsoinspiratörer. Av dessa ska minst 24 vara kvinnor. Projektet genomförs i Gävleborgs län. Romska Ungdomsförbundet ska även stötta uppstarten av en romsk förening i Gävle. Projektet följs upp och utvärderas av forskare knutna till Lunds universitet.

Uppsala läns bildningsförbund för projektet Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar - ZORJAČER KOKRI TUT!, 914 000 kronor i Uppsala kommun 
Syftet med projektet är att romer boende i Uppsala ska uppleva ett ökat välmående och ökad tillit till samhället. Målet med projektet är att romer bosatta i Uppsala ska bilda en förening som representerar flera olika grupper av romer. Genom folkbildning som metod kommer deltagande romer att få kunskap i föreningsteknik, cirkelledarutbildning, presentationsteknik, utbildning i MR-frågor samt mycket mer. Projektet kommer även att erbjuda 10 kompetenshöjande insatser för majoritetssamhället i samverkan med Uppsala kommun. Samarbetspartners i projektet är Uppsala läns bildningsförbunds medlemsorganisationer, Uppsala kommun samt Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Romano Pasos Research Centre för projektet Inkluderande hälsovård för romer, 130 000 kronor i Haninge kommun
Syftet med projektet är att främja romers hälsa genom en förbättrad dialog mellan vårdinstitutioner och romer. Målet är att fler romer ska känna till sina rättigheter i frågor som gäller tolk och patientsäkerhet, och att förvaltning och vårdcentraler kommer att ha mer kunskap om romerna när det kommer till hälsofrågor.

Mer information: 
Bidraget Hälsofrämjande insatser för romer: http://www.mucf.se/halsoframjande-insatser-riktade-till-romer

Se alla projekt som har fått bidrag: http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Publikationen Resultat och effekter 2016 - Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationer:http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/resultat_och_effekter_2016.pdf

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Johnny Lindqvist som nås via e-post:johnny.lindqvist@mucf.se eller mobiltelefon 0704-55 14 30