Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Romska flaggan

Ansökningstider

Ansök här - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem

Sista ansökningsdag är 1 november.

Sista ansökningsdag 2017: 16 oktober 2017. 

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation) som har romsk språk- och kulturkompetens.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • involverar romska flickor och kvinnor,

  • ger förutsättningar för långsiktiga effekter.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag ni får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela. Under 2015 fördelades 1 350 000 kronor i bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer.