Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Romska flaggan

Ansökningstider

Det kommer att gå att söka bidrag under hösten 2016 för att kunna påbörja projekt under 2017. När ansökningsomgången öppnar läggs en länk till ansökningssystemet ut här.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället som har romsk språk- och kulturkompetens.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • involverar romska flickor och kvinnor,

  • ger förutsättningar för långsiktiga effekter.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag ni får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela. Under 2015 fördelades 1 350 000 kronor i bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer.