Hoppa till huvudinnehåll
 

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll för lokal utveckling

2021-10-25 - 07:30

På torsdag, 28 oktober, samlas ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll och villkor. Kunskapskonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 

Demokratin bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Civilsamhället värnar om människors lika värde och villkor, det ger människor en röst, oberoende av bakgrund och bostadsort. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Den nationella Kunskapskonferensen arrangeras i år för åttonde gången. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Kunskapskonferensen hålls i år digitalt och temat är ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Hittills är 250 personer anmälda, representanter från civilsamhällesorganisationer, myndigheter, regioner och kommuner.

Kultur och demokratiminister Amanda Lind inledningstalar tillsammans med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

- Civilsamhällets insatser skapar ofta stora mervärden och motsvarande insatser skulle kosta betydligt mer om exempelvis offentlig sektor skulle utföra uppgiften. Många gånger kan civilsamhället bidra med insatser som ingen annan kan utföra, i samhällskriser spelar civilsamhället ofta en extra viktig roll, säger Lena Nyberg.

- Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats där olika aktörer, ledande forskare och praktiker, kan utbyta erfarenheter och kunskap. Jag ser fram mot en väldigt spännande dag.

Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Här ingår allt från ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag till nya former av nätverk och facebook-upprop. MUCF kartlägger och sprider kunskap om det civila samhällets villkor genom rapporter, konferenser samt olika mötesplatser.

Här är några exempel på forskning som kommer att presenteras på Kunskapskonferensen:

  • Pier Luigi Sacco, professor i kulturell ekonomi vid IULM University i Italien och gästforskare vid Harvard University i USA, presenterar senaste studierna i forskningen om kulturellt deltagande för att främja social sammanhållning. Han går genom vilka bevis och metoder som finns för dessa studier och presenterar de resultat som visar på ett paradigmskifte för kulturell handling med fokus på social påverkan. Ett paradigmskifte som också speglar sig i EU:s nya kulturpolitiska vision.
  • Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, pratar om det civila samhället på landsbygden, om att grundbulten i hållbar utveckling är ett demokratiskt synsätt och en utveckling där alla medverkar. Föreningsarbete är ofta kärnan i svensk landsbygdspolitik. Under konferensen tar hon bland annat upp konsekvenserna av det nya ansvaret som faller på det civila samhället inom det system av flernivåstyrning (multilevel governance) som kännetecknar både svensk och EU:s politik.
  • Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet pratar om hur civilsamhället ofta pekas ut som en betydelsefull resurs i liberala demokratier. Internationell forskning pekar på skillnader i attityder och värderingar mellan boende i städer och på landsbygden. Finns det generella skillnader i engagemang i civilsamhället mellan urbana och mer rurala områden och har sådana skillnader betydelse för värderingar som tillit?
  • Karin Lekberg, kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och uthållighet. Hon tar upp frågan om hur konsten och kulturen kan bidra till att utveckla både människor och platser. Samt varför samverkan är en av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma konkreta resultat. Karin Lekberg har flera olika engagemang, exempelvis som styrelseordförande i Tensta konsthall, politiskt aktiv i Stockholm stad och tidigare som ordförande för Clowner utan gränser.
  • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet, belyser civilsamhällets roll utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv. Bland annat om hur globalisering, migration och urbanisering alltmer flätar samman det lokala med det globala. Han kommer, bland annat utifrån den forskningsstudie han nyligen gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och som belyser medborgardialogens förutsättningar, att prata om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten i ett Sverige och en värld i förändring.  

Kunskapskonferensen hålls digitalt via Zoom, den 28 oktober mellan kl. 09.00-14.30. Moderator är Ellen Lundqvist, utvecklingsledare på MUCF.

BILDEN: Fr v övre raden Apostolis Papakostas, Vetenskapsrådet, Karin Lekberg, kulturstrateg, Malin Svanberg, SKR, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet. Fr v nedre raden Katarina Gustafsson, Ideell Arena, Susanne Wallman Lundåsen, Linköpings universitet, Pier Luigi Sacco, IULM University i Italien, Seema Arora-Jonsson, SLU, Lena Nyberg, MUCF, Ylwa Löwenborg, Rädda Barnen.

Läs mer om kunskapskonferensen på MUCF:s hemsida

Anmäl dig till Kunskapskonferensen

För frågor om konferensen kontakta Elisabet Johansson på e-post elisabet.johansson@mucf.se