Hoppa till huvudinnehåll
 

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.

2018-06-26 - 13:00

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

Många unga, och särskilt nyanlända, har frågor som rör hälsa, relationer, sexualitet och jämställdhet. Men få vet var de ska få tag på information om detta. På webbplatsen Youmo.se, som finns på sex olika språk, får unga svar på sina frågor. I Almedalen samtalar MUCF:s insatta panel om dessa viktiga frågor. Besökarna kan delta i en övning och testa metodmaterialet Youmo i praktiken som vänder sig till alla som möter nyanlända i sitt yrke.

- Jag saknade tidigare ett material eller en webbplats som behandlade ämnesområdet på ett och samma ställe. Jag fick hänvisa runt till olika intresseorganisationer och myndigheter, det var splittrat. När Youmo.se kom fick jag plötsligt tillgång till en enda webbplats där all kommunikation var genomtänkt. Texter, valet av bilder och så framför allt jämställdhetstänkandet som ligger som en fond kring all information, säger Farhad Khagani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark, Småland & Halland, som deltar i seminariet. 

- Det är viktigt att utgå från ett rättighetsperspektiv när vi pratar med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Alla unga i Sverige har, oavsett bakgrund eller vilket språk de talar, rätt att få information och kunskap om dessa frågor. Det kan till exempel handla om rätten att veta att du bestämmer över din egen kropp, kunskap om vart du ska vända dig om du mår dåligt och vad du kan göra för att må bra. I Almedalen diskuterar vi med målgruppen och representanter för de som använder verktyget, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Youmo.se är en webbplats som riktar sig till unga nyanlända som tagits fram av ungdomsmottagningarnas webbsajt UMO.se ihop med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
  • Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland.
  • Jessica Sunesson, barnmorska, FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
  • Lotta Nordh Rubulis, projektledare Youmo.se, UMO.se.
  • Mohammad Rezai, brukare av Youmo.se.
  • Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF.
  • Kristina Ljungros, moderator.

Läs om seminariet i sin helhet här.

Seminariet livesänds delvis via MUCF:s facebooksida.

Alla MUCF:s seminarier och evenemang där vi deltar hittar du här.