Hoppa till huvudinnehåll
 

4 miljoner till forskning om civilsamhället

2017-10-16 - 15:00
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

I år får fem forskningsprojekt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att medarbetare inom offentlig sektor får bättre förståelse för aktörerna i det civila samhället. Ökad förståelse gör det enklare att samverka på ett bra sätt, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Syftet med forskningsbidraget är att öka kunskapen om civila samhällets utveckling, organisering och samspel med övriga samhället, säger Lena Nyberg.

I år är det totalt 4 058 000 kronor som fördelas.

De som beviljats forskningsbidrag från MUCF 2017:

Vård på centralen: Initiativ i det civila samhället istället för offentlig vård?
Forskare Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 916 296 kronor
Forskningsprojektet ska beskriva och bidra till teoretisk förståelse av en ny typ av organisering i det svenska civilsamhället. En form av organisering där resurser mobiliseras med utgångspunkt i  en egen hjälpanderationalitet och där ambitionen både är att bidra med konkret stöd och att arbeta för social förändring. Studien ska ge ny kunskap om en typ av organisering som blivit möjlig efter sociala mediers genombrott.

Vård på Centralen grundades hösten 2015 av en läkarstudent som ett svar på vårdbehov bland nyanlända flyktingar. Organisationen engagerade läkare, sjuksköterskor och läkarstudenter med flera. Vård på Centralen var på plats på Stockholms Centralstation och gav basal sjukvård till flyktingar.

De som ska göra studien menar att flyktingkrisen visade en spänning mellan en hjälpanderationalitet som har sin grund i medborgerliga rättigheter och den som har sin grund i mänskliga rättigheter. Studien ska bland annat ta upp hur ansvarsfördelningen såg ut mellan den offentliga hälso- och sjukvården och Vård på Centralen när det gäller syrianska flyktingar som kom till centralstationen.

Sport, youth and social innovation: On civil society as a means of promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs
Forskare, Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, 1 588 000 kronor

Syftet med studien är att undersöka civilsamhällets och idrottens roll som ett medel för social integration. Studien undersöker en stiftelse som jobbar med nattfotboll. Projektet undersöker aktiviteter i två utsatta områden, Hageby i Norrköping och Skäggetorp i Linköping. Projektet ska bland annat bidra till förståelse av relationer och partnerskap mellan offentliga organ och aktörer i civilsamhället.

Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka bäst"? 
Forskare, Lars Trädgårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 1 209 000 kronor

Forskningsprojektet ska undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället.

Från politiskt håll finns ofta förhoppningar om att civilsamhället ska kunna fungera som en betydelsefull arena för kontakter där tillit och tolerans skapas och en arena som möjliggör för kontakter som även leder till anställningar. Den empiriska kunskapen om huruvida civilsamhället är en arena för kontakter mellan grupper som är olika varandra eller om det främst är en arena för grupper som liknar varandra är begränsad, särskilt när det gäller Sverige. Studien ska bidra med ny kunskap som kan vägleda myndigheter, landsting/regioner, kommuner och aktörer i det civila samhället när man formulerar ny policy och nya åtgärder för att stärka utsatta grupper och befrämja tillit, tolerans och social sammanhållning.

Hybrida former av engagemang i en digital tid. En fallstudie av medborgerligt engagemang i flyktingars rättigheter
Forskare, Gabriella Scaramuzzino, Lunds universitet, 172 352 kronor

Stödet är ett utvecklingsbidrag för att ge förutsättningar för att arbeta vidare med ansökan för att kunna söka pengar till forskningsprojektet.

Diversity in the marketized welfare state? Structures, rhetoric and practice in non-profit and for-profit service providers in Swedish welfare
Forskare, Malin Arvidson, Lunds universitet, 172 352 kronor

Stödet är ett utvecklingsbidrag för att ge förutsättningar för att arbeta vidare med ansökan för att kunna söka pengar till forskningsprojektet.

Resultaten av studierna som får stöd presenteras i korta artiklar på MUCF:s webbsida och på årliga konferenser.

Studier om civila samhället
www.mucf.se/studier-om-civila-samhallet

Konferensen Forskning som förändrar 2017
www.mucf.se/forskning-som-forandrar-2017