Hoppa till huvudinnehåll
 

36 projekt för unga får dela på 13,7 miljoner kronor i EU-bidrag

2019-07-12 - 07:30

36 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 13,7 miljoner kronor (1 302 809 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Efter årets andra ansökningsrunda som påbörjades den 30 april beviljar MUCF nu 21 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 6,2 miljoner svenska kronor (587 407 euro) till organisationer i bland annat Göteborg, Växjö och Stockholm. Totalt inkom 66 projektansökningar inom programmet.

- Flera av projekten handlar om att främja ungdomars känsla av europeiskt medborgarskap. Andra vanliga teman är ungdomars anställningsbarhet samt att stärka ungdomars intresse och kunskap gällande entreprenörskap. Det är roligt att se att det finns ett sådant engagemang hos våra ansökare, säger Ellen Gosdoum chef på avdelningen för internationellt samarbete.

Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF femton volontärprojekt och fördelar cirka 7,6 miljoner kronor (715 402 euro) till organisationer i bland annat Sandviken, Åmål och Stockholm. Totalt inkom 15 projektansökningar inom programmet.

- Europeiska Solidaritetskåren möjliggör för fler grupper av unga att delta i volontärprojekt och vi ser med glädje hur programmet attraherar nya aktörer hela tiden. Vi har fått in projektansökningar av hög kvalitet från såväl etablerade organisationer som från helt nya ansökare, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

21 projekt har beviljats medel från Erasmus+ Ung och Aktiv. Här är några exempel på projekt:

  • Positive Youth i Göteborg kommer att involvera 48 deltagare i åldrarna 18-30 år i projektet Active for Europe. Deltagarna kommer från Sverige, Nordmakedonien, Bulgarien, Serbien, Polen och Lettland. Ungdomsutbytet syftar till att öka kunskap och förståelse för andra kulturer, få kunskap och förståelse om utmaningar som ungdomar står inför i sina länder. Resultaten planeras att spridas genom sociala medier och genom en broschyr som ska produceras under utbytet.
  • Millenium Sweden i Växjö får medel för projektet Discrimination and Fake News vars syfte är att öka medvetenheten om och hitta strategier för att hindra ”fake news”, uppmärksamma när nyheter är påhittade, och upptäcka när det sprids en felaktig bild av marginaliserade unga, minoriteter och andra. Det är ett ungdomsutbyte på sju dagar som hålls i Georgien med fem deltagare per land, sammanlagt 40 personer från Sverige, Tjeckien, Litauen, Frankrike, Georgien, Armenien, Moldavien och Ukraina. Syftet är också att skapa en plattform på sociala medier för att uppmärksamma och korrigera/berätta korrekta berättelser, samt stärka unga som kan bli utsatta i sociala medier-landskapet.
  • Demokratibygget i Stockholm kommer att utföra ett projekt Make Europe YOUrope 2020, som kommer att vara en simulering av EU parlamentet och samlar 220 ungdomar i åldrarna 16 till 19 år från 30 länder. Deltagarna ska samlas i Stockholm under sex dagar i mars 2020. De första tre dagarna utgörs av kommittéarbete för att förbereda olika förslag som senare presenteras och röstas om. Politiker, makthavare och ambassadpersonal planeras besöka projektet.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

15 projekt har beviljats medel från Europeiska Solidaritetskåren. Bland projekten som beviljats medel finns till exempel:

  • Rapatac aktivitetscenter tar emot fyra volontärer från Tyskland och Österrike på organisationens nystartade center i Sandviken. Volontärerna kommer att vara en del av utvecklingen av centret och leda aktiviteter för barn och ungdomar, som kan innefatta allt från måleri och musikproduktion till språkstöd och läxhjälp.
  • Åmåls Kommun arrangerar ett volontärprojekt där en belgisk och två franska ungdomar kommer att stärka upp kommunens verksamhet under ett år. Volontärerna kommer att vara placerade på Young innovation Hub och Europa Direkt Fyrbodal. Det förstnämnda är en mötesplats där unga mellan 16 och 30 år får möjlighet att utveckla sina idéer och innovationsprojekt. Europa Direkt-kontoret fokuserar på att öka kunskapen bland unga om vilka möjligheter de har att studera, praktisera, jobba och volontärarbeta inom EU.
  • Fryshuset genomför ett volontärprojekt på temat entreprenörskap, samhällsutveckling och partnerskap för framtiden. Volontärer från både Spanien, Frankrike och Sverige involveras i Fryshusets omfattande verksamhet inom dans, sport, musik, utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Deltagarna får träna sig i kommunikation, lagarbete, projektkoordinering och ledarskap. 

FAKTA ERASMUS+ OCH EUROPEISKA SOLIDARITETSKÅREN

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

MUCF är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, nästa beslut om bidrag väntas vara klara i december.