Hoppa till huvudinnehåll
 

31 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

2020-08-28 - 07:30

31 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 344 672 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års andra ansökningsrunda, som påbörjades den 7 maj, fick MUCF in totalt 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 21 projekt och fördelar cirka 7,4 miljoner kronor (717 739 euro) till organisationer i bland annat Kungälv, Hägersten och Ale kommun. En stor del av dessa ansökningar handlar om arbete inom ungdomssektorn, inkludering, informations- och kommunikationsteknik samt entreprenörskap.

MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (626 933 Euro) i bidrag till 10 projekt i bland annat Sandviken, Gävle, Uddevalla och Visby. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom inkludering, samhällsutveckling och ungdomssektorn.

- Trots att ansökningsrundan har genomförts mitt under coronapandemin, och med all den osäkerhet som den medför, har söktrycket varit lika högt i årets andra ansökningsrunda som det var vid samma runda 2019, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Det tyder på en stark framtidstro hos svenska organisationer och kommuner och det gläder oss att ungdomsfrågor och internationalisering har en given plats även när mycket runt omkring oss är uppochnedvänt.

Sedan förra ansökningsrundan har MUCF även beviljat Drömstort Förening en Quality Label. Det innebär att föreningen nu är godkänd av EU att ta emot deltagare i volontär-, trainee- och jobbprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Alla organisationer, svenska såväl som från resten av Europa, som hittills har beviljats en Quality Label finns på European Youth Portal - Volunteering

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ung och Aktiv till 21 projekt, till exempel:

  • får medel för projektet ”Winter Wonderland – European youth edition”. 32 unga mellan 14–18 år och 8 ungdomsledare från Sverige, Italien, Rumänien och Danmark deltar i ungdomsutbytet. Syftet med projektet är att unga ska lära sig mer om EU-kunskap, social inkludering och kultur. Metoder som nämns under ungdomsutbytet är bland annat rollspel, presentationer, diskussioner och studiebesök.
  • Framtidståget i Hägersten ska utföra ett kompetensutvecklingsprojekt för personer som arbetar med unga under åtta dagar i Larache, Marocko mellan åtta organisationer från Sverige, Frankrike, Spanien, Armenien, Turkiet, Egypten, Jordanien och Marocko. Totalt kommer 29 ungdomsledare att delta. Syftet med projektet är att utveckla medvetenheten om ungdomsarbetare, deras interkulturella kompetens och deras kompetenser för att underlätta icke-formell utbildningsverksamhet för ungdomar inom området interkulturell dialog och mångfald. Metoderna består bland annat av teater och diskussionsövningar.
  • Ale kommun kommer att utföra projektet ”Påverkanstorg 2020”. Detta projekt involverar 100 deltagare varav 20 beslutsfattare och 80 ungdomar (13–20 år) från Ale kommun. Ungdomsrådet i kommunen driver detta projekt och aktiviteten kommer att ske under en dag i december 2020 och ska vara en fysisk mötesplats mellan unga i kommunen och beslutsfattare. Under dagen kommer det att finnas möjligheter att dela upp sig i olika diskussionsgrupper och föra en dialog med beslutsfattare i kommunen. Kommunen och ungdomsrådet har sedan flera utformade strategier för hur de ska arbeta vidare med resultatet av aktiviteten.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till 10 projekt, till exempel:

  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla genomför ett volontärprojekt i samarbete med partners i: Ungern, Ukraina, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Portugal och Sverige. Syftet är att ge sju unga volontärer möjligheten att under en längre tid fördjupa sig i aktiviteter kring “gröna kompetenser”: ekologisk småskalig odling, naturligt byggande. Projektet vill inspirera unga att bli aktiva i glesbygden samtidigt som organisationerna utvecklas inom ledarskap och entreprenörskap. Aktiviteten kommer att ge en kulturell upplevelse och bidra till personlig utveckling: mer självförtroende och initiativkraft.
  • Föreningen Relearn Suderbyn i Visby ansöker om ett grupp-volontärprojekt i samarbete med 5 identifierade stödorganisationer från Nederländerna, Armenien, Bulgarien, Belgien och Ryssland. Volontäraktiviteten planeras att äga rum i Visby under 24 dagar i augusti och september 2020. 10 volontärer förväntas deltaga, varav 4 har begränsade möjligheter. Det övergripande målet med projektet är att nå ut till samhället med principer om hållbar utveckling och engagera unga och vuxna i positiv samhällsförändring. 3 huvudteman är identifierade: Energiflöden och konsumtionsmönster, tillämpad permakulturdesign och personlig utveckling. Upplägget inom aktiviteten är praktiskt arbete på förmiddagarna, workshops på eftermiddagarna och diverse frivilliga men planerade aktiviteter på kvällarna.
  • Insamlingsstiftelsen Rapatac Annex driver två ungdomscenter, ett i Sandviken och ett i Gävle. De riktar sig främst till barn och unga i utsatta områden. På ungdomscentren läggs fokus på läxhjälp och att stötta barnen med deras skolarbete, men också att ge möjligheter för de unga att utveckla sig inom andra områden, till exempel språk, dans, musik, programmering med mera. Volontärerna planeras få möjlighet att utveckla sina egna aktiviteter för besökarna utifrån sina förutsättningar eller vara med som stöd vid aktiviteter som de tycker är intressanta. Sammanlagt kommer sju volontärer att tas emot från Tyskland, Österrike och Ryssland. 

Om EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om Erasmus+ Ung och Aktiv 

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år.