Hoppa till huvudinnehåll
 

30 miljoner till civilsamhället för att ta emot ukrainska flyktingar

2022-03-25 - 06:00
Nyanlända flyktingar från Ukraina får hjälp med kläder
Nyanlända flyktingar från Ukraina får hjälp med kläder

Rysslands invasion av Ukraina har drivit miljoner människor på flykt. Regeringen har nu beslutat att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF, ska betala ut 30 miljoner kronor för att förstärka arbetet med humanitära insatser i samband med flyktingmottagandet i Sverige.

– Europa står inför en mycket omfattande flyktingsituation. Både civilsamhället och det offentliga Sverige arbetar tillsammans för att människor ska få ett så bra mottagande som möjligt, säger generaldirektör Lena Nyberg.

– Civilsamhället har som alltid agerat snabbt och på ett utomordentligt sätt stöttat dem som flytt undan kriget i Ukraina. Nu förstärks civilsamhällets arbete genom nya anslag från regeringen. De ideella krafterna är helt avgörande för hur bra Sverige ska lyckas med flyktingmottagandet. MUCF ska se till att bidragen betalas ut så snabbt som möjligt.

De 30 miljonerna fördelas till följande organisationer:

  • Rädda Barnen, 5 000 000 kronor
  • Svenska Kyrkan, 9 000 000 kronor
  • Svenska Röda Korset, 9 000 000 kronor
  • Sveriges kristna råd, 6 900 000 kronor

De organisationer som nu får bidrag ska genom sina lokala och regionala verksamheter på effektivast möjliga sätt nå ut till dem som arbetar med flyktingmottagande runt om i Sverige.

Mer om MUCF:s uppdrag relaterat till flyktingkrisen
Kriget i Ukraina, en sida med information om offentliga sektorns och civilsamhällets olika roller i krisen och hur de samverkar. Även rapporter och modeller som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter kring samverkan.

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt - Med anledning av Rysslands krig i Ukraina öppnar MUCF en extra ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram.

Regeringen har även gett MUCF i uppdrag att inom ramen för sin ordinarie verksamhet sprida information till det civila samhällets organisationer och samverka med andra myndigheter till följd av flyktingsituationen.