Hoppa till huvudinnehåll
 

212 miljoner att söka i organisationsbidrag

2022-06-01 - 06:00

Nu är det dags att söka organisationsbidrag. De statliga organisationsbidragen från regeringen fördelas årligen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Den största andelen går till verksamheter som stödjer barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället. Andra föreningar som kan söka bidragen är etniska organisationer och hbtqi-organisationer.

– Bidragen är avgörande för organisationernas existens. Barns och ungas engagemang i en förening ger dem viktiga erfarenheter för hela livet. Att samlas kring ett intresse och lära sig samarbeta är bra för att också lära sig vad demokrati innebär, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Syftet med bidragen till barn och unga är att stödja deras självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidragen till hbtq-organisationer ska stödja egna initiativ och verksamheter som stärker ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Syftet med statsbidrag till etniska föreningar är att stödja verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället. 

– Mångfalden bland de ideella föreningarna är stor och det är viktigt för vår demokrati med engagemang som formar ett starkt civilsamhälle, säger Lena Nyberg.

För verksamhetsåret 2022 delade MUCF ut cirka 350 miljoner i organisationsbidrag, varav 50 miljoner kronor var ett extra tillskott till barn- och ungdomsorganisationerna för att lindra följderna av coronapandemin. 

Läs mer om bidragen:
https://www.mucf.se/bidrag/barn-och-ungdomsorganisationer
https://www.mucf.se/bidrag/hbtq-organisationer
https://www.mucf.se/bidrag/etniska-organisationer