Hoppa till huvudinnehåll
 

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

2021-04-08 - 11:28

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer.


- Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag.

Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i kraft den 15 mars i år. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fick även denna gång uppdraget att fördela statsbidraget till civilsamhällets organisationer.

Förstärka verksamheten

Bidraget ska användas för att ge organisationer möjlighet att förstärka verksamheten för socialt särskilt utsatta och för att möta ökade behov med anledning av coronapandemin.

- Vi är glada över att kunna fördela det här bidraget till civilsamhällets organisationer. De gör ett viktigt arbete och bidraget hjälper till så att organisationerna kan fortsätta och utöka sin verksamhet och stötta utsatta människor som behöver hjälp, säger Marie Pettersson Hallberg.

MUCF prövar nu ansökningarna som kommit in i sedvanlig ordning och i enlighet med de kriterier som anges i förordningen. Ansökningsperioden för den nya bidragsomgången var 16 mars – 6 april 2021 och myndigheten planerar att kunna ta beslut om vilka som får bidrag under vecka 16 (19-25 april). Utbetalning av bidraget sker preliminärt under vecka 17 (26 april-2 maj). 

Läs mer om satsningen på civilsamhällets organisationer på regeringen.se:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/fordelning-av-60-miljoner-kronor-till-civilsamhallets-insatser-for-samhallets-mest-utsatta/

Läs pressmeddelandet från mucf.se om nya bidragsomgången
https://via.tt.se/pressmeddelande/nytt-bidrag-for-att-hjalpa-socialt-sarskilt-utsatta-under-pandemin---mucf-ska-fordela-58-miljoner?publisherId=1219910&releaseId=3294927

Läs om nya bidraget på mucf.se
https://www.mucf.se/nytt-bidrag-till-insatser-socialt-sarskilt-utsatta