Hoppa till huvudinnehåll
 

14 miljoner kronor i EU-bidrag till 35 svenska ungdomsprojekt

2021-10-19 - 08:53

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 382 585 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

- Vi är glada över att vi i år ser fler solidaritetsprojekt än tidigare. Positivt är också att vi fått ansökningar om bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet vilket är ett 
nytt område inom Key Action 1, Erasmus+ Ungdom, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

I 2021 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 18 maj, fick MUCF in totalt 68 ansökningar till Erasmus+ Ungdom, Key Action 1. Av dessa får 26 projekt i bland annat Göteborg, Eskilstuna och Örebro dela på cirka tio miljoner kronor (982 311 euro). En stor del av ansökningarna handlar om miljö, kunskap om hållbarhet/miljöfrågor, europeisk identitet och medborgarskap.

MUCF fick elva projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren, nio projekt i bland annat Göteborg, Järfälla och Molkom får dela på cirka fyra miljoner kronor (400 274 euro). Majoriteten av ansökningarna handlar om europeiskt samarbete, etablering på arbetsmarknaden och hållbarhet.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ungdom inom Key Action 1 till 26 projekt, till exempel:

  • Awesome people i Örebro ska genomföra ett projekt för att öka ungas delaktighet som innehåller flera aktiviteter och totalt involverar dessa cirka 175 deltagare. Projektet pågår mellan 1 oktober 2021 till och med 1 oktober 2023 och aktiviteterna sker löpande under denna period. Under aktivitet ett ska deltagarna lära sig mer om EU:s elva ungdomsmål och arbeta fram elva olika lärande escape-rooms. Under aktivitet två ska ungdomarna och beslutsfattare mötas och bland annat diskutera hur man ska uppnå EU:s ungdomsmål lokalt. Beslutfattarna får då även testa de escape rooms som deltagarna skapat. 5–6 månader senare fortsätter dialogen och beslutsfattarna ska då berätta vad de gjort med den information de fått av ungdomarna. Syftet med projektet är att deltagarna ska lära sig mer om EU:s ungdomsmål och att få unga engagerade i lokala frågor. Målsättningen är att minst ett förslag från ungdomarna ska diskuteras i kommunen och tas upp i kommunfullmäktige
  • Self Development Center Sweden i Göteborg ska genomföra ettungdomsutbyte med deltagare från Sverige, Bulgarien, Nordmakedonien, Spanien, Serbien och Grekland, och varar i åtta dagar i Struga, Nordmakedonien, i augusti 2022. Målet är att främja ökad kunskap, ändrade beteenden och aktivt engagemang kring hållbarhet och hållbart mode. 42 unga som är intresserade av hållbarhet och mode, med särskilt fokus på unga med begränsade möjligheter, i åldern 18-30 år, deltar tillsammans med sex gruppledare.

Projekt Europeiska solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren, till fyra solidaritetsprojekt, till exempel:

  • Perform On Top i Göteborg ska genomföra ett solidaritetsprojekt som syftar till att underlätta etableringen för utrikesfödda personer på den svenska arbetsmarknaden. En grupp unga, 27 -30 år, genomför projektet och kommer att hjälpa andra människor att hitta sysselsättning som praktik, jobb eller studier genom att ordna olika aktiviteter. Projektet består av peer support samt föreläsningar om nätverkande, personal branding, personligt brev och CV. Projektet hålls i Göteborg mellan augusti 2021 och augusti 2022
  • SYEI - Swedish Youth for European Integration i Järfälla ska genomföra ett projekt bestående av fem ungdomar som är mellan 19 och 25 år gamla. Projektets mål är att skapa en plattform som samlar information om möjligheter för ungdomar som bor i Sverige, inom ramen för ett europeiskt samarbete, att främja personlig och professionell utveckling. Plattformen kommer att bestå av information om olika möjligheter (ungdomsutbyten, volontärarbete, entreprenörsprogram, reseprogram och praktik) samt berättelser från tidigare deltagare i olika program. Deltagarna har olika bakgrunder och livssituationer som att ha hoppat av skolan, söka meningsfullt arbete och möjligheten att göra något som de brinner för.

Hittills i år har MUCF även beviljat en så kallad Quality Label till Bhumis Vänner, Borås Stad Fritid och Folkhälsa, Insamlingsstiftelsen Rapatac, Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling och Åmåls kommun. Verksamheterna är nu godkända att ta emot deltagare och/eller skicka deltagare i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

För organisationer med Quality Label har MUCF beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till fem volontärprojekt.

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ungdom. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Första ansökningsrunda inom programmet genomfördes 2018.
Läs mer om Europeiska solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ungdom). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs två ansökningsrundor per program och år.

Programperioden 2014–2020 avslutades vid årsskiftet 2020/2021. De utbetalade bidragen ingår i fösta rundan i den nya sjuåriga programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.