Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverksträff: Civilsamhällets roll och folkbildningens betydelse för landsbygder och dess invånare

Datum/tid

Vilken betydelse har civilsamhället och folkbildningen för mindre lokalsamhällen? MUCF bjuder tillsammans med Marie Cederschiöld högskola in till en inspirationsworkshop för Civilsamhällets roll och folkbildningens betydelse för landsbygder och dess invånare.

Landsbygder utgör en unik och viktig del av vårt samhälle, men den står också inför sina egna utmaningar och möjligheter. Civilsamhället och folkbildningen spelar en avgörande roll i att möta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna till att skapa hållbara och levande lokalsamhällen. Genom engagemang, delaktighet och gemenskap bygger civilsamhället och folkbildningen en stark grund för samverkan och utveckling.

Denna träff syftar till att öka förståelsen för landsbygders villkor och hur de formar och påverkar civilsamhällets- och folkbildningens särart och dess betydelser.

Vi får lyssna på två framstående forskare som delar med sig av sina insikter och erfarenheter:

  • Johan von Essen, Institutionen för civilsamhälle och religion, Professor i livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhällesstudier.
  • Pelle Åberg, Institutionen för civilsamhälle och religion, Avdelningen för uppdragsutbildning. Lektor, docent, studierektor vid Uppdragsutbildningsenheten.

Dessutom kommer du ha möjlighet att delta i diskussioner och erfarenhetsutbyten där vi kan dela med oss av våra egna insikter och erfarenheter samt ta del av framgångsrika exempel och lärdomar från olika projekt och initiativ som syftar till att stärka civilsamhället på landsbygden

Målgrupp

Nätverksträffen vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson, beslutfattare och företrädare från civilsamhället. Under två timmar delar vi kunskap, goda exempel och erfarenheter.

Anmälan

Nätverksträffen kommer att ske digitalt via Zoom. Anmäl dig till nätverksträffen här.

Sista anmälan är 16 maj. I samband med anmälan har du möjlighet att berätta om din organisations erfarenheter som du vill dela med andra.

Plats
digital via Zoom