Hoppa till huvudinnehåll
 

Summering årets första ansökningsrunda för EU:s ungdomsprogram

Nyhet -

Den 28 maj stängde ansökningsfönstret för årets första ansökningsrunda för Europeiska solidaritetskåren. Det avslutade också årets första ansökningsrunda då deadline inom Erasmus+ var den 18 maj och 21 maj.

Totalt för båda programmen fick vi i Sverige in 99 ansökningar plus 7 budgetförfrågningar inom Europeiska solidaritetskåren. Vi har hittills i år fått in 9 QL-ansökningar inom Europeiska solidaritetskåren och 1 ackrediteringsansökan inom Erasmus+. Nu ska dessa läsas och processas genom en rad olika steg av MUCF:s handläggare. Beslut väntas sedan i juli 2021.

Nästa ansökningsrunda stänger 5 oktober 2021 för KA1-projekt inom Erasmus + och solidaritetsprojekt och budgetförfrågningar för volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Notera att det under 2021 räcker med att ha skickat in en ansökan om Quality label för att även kunna ansöka om budget för volontärprojekt. 

Den 3 november stänger ansökningsrundan för KA2-projekt inom Erasmus+.

Nästa tillfälle att ansöka om budget för de med en ackreditering inom Erasmus+ är i början av 2022.

Ansökningar för att få en ackreditering inom Erasmus+ och en Quality label inom Europeiska solidaritetskåren kan skickas in löpande. Vi rekommenderar att ni skickar in ansökan minst 10 veckor innan deadline för budgetansökan för att ansökan ska hinna handläggas i tid.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)