Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Resultat från EU:s ungdomsdialog presenterades i Lund

Nyhet -

Den 20–21 september arrangerades EU Days Lund, en mötesplats för dialog och utbyte av idéer om EU:s och Sveriges framtid. Evenemanget arrangerades för andra året i rad av Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund. Ett flertal medarrangörer var involverade, bland dem MUCF som tillsammans med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer bjöd in till ett seminarium om EU:s ungdomsdialog.

Paneldiskussion om EU:s ungdomsdialog 21 september 2022. Foto: MUCF

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för EU:s medlemsstater. LSU har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige och MUCF är med och stödjer detta arbete. 

Under seminariet som hölls 21 september i Lund redovisades resultat från de senaste konsultationerna i Sverige och från de två senaste ungdomskonferenserna som har ägt rum i Frankrike och Tjeckien.  MUCF representerades av generaldirektör Lena Nyberg.

- MUCF jobbar med ungdomsfrågor och vi kan konstatera att det nationella arbetet är väldigt nära kopplat till EU-arbetet. Vi har en nationell ungdomspolitik med mål att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det har Sveriges riksdag slagit fast. Och det ligger väldigt nära både EU:s strategi för ungdomar och Europaåret för unga. Så vi försöker fläta ihop den svenska ungdomspolitiken och det som EU jobbar med när det gäller ungdomsfrågor, förklarade Lena Nyberg.

Resten av panelen bestod av Lia Sandberg Moustogianni, verksamhetsledare för Europa Direkt Sydskåne, samt Isak Öhrlund och Emma Wedner, som båda är Sveriges och LSU:s representanter till EU:s ungdomsdialog 2022–2023. De delade med sig av sina erfarenheter från processen.

- Det är så lätt att EU blir något långt borta och man fokuserar mycket på Europaparlamentariker och kommissionärer och vad de fattar för beslut. Men i grund och botten består ju faktiskt EU av alla medborgare. Och det är de perspektiven som vi försöker lyfta genom ungdomsdialogen, sade Isak Öhrlund.

Under konsultationsfasen mars-juni 2022 samlades underlag från unga i Sverige in i form av enkäter för fokusgrupper och demokrativerkstäder. Totalt nåddes 1307 unga. Några exempel från åsikter som kom fram: 

  • Sänkt rösträttsålder
  • Unga vill bli inbjudna mer till olika forum av politiker för att kunna vara med och bestämma mer
  • Mer information om de möjligheter som EU:s program ger
  • Fler hållbara transportalternativ 
  • Vikten av återkoppling till unga som har deltat med sig av åsikter

Ungdomsfrågor stod som tema för hela dagen, som också direktsändes på nätet. Det går att se inspelningen på YouTube fram till 5 oktober 2022 – seminariet om EU:s ungdomsdialog börjar ungefär två timmar in i sändningen.