Hoppa till huvudinnehåll
 

Pengar till kommuner och samordningsförbund som hjälper unga till arbete

Nyhet -

Trots högkonjunktur i Sverige är andelen unga som varken arbetar eller studerar oförändrad visar MUCF:s senaste siffror om den här gruppen. Hela 7,5 procent av 16–24-åringarna och 13 procent av 25–29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.

Bidraget Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF har fördelat drygt 17 miljoner kronor till kommuner och samordningsförbund som arbetar för att få unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete eller studier.

– Det är viktigt att göra insatser tidigt för de ungdomar som varken arbetar eller studerar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kan leda till utanförskap som kan bli svårt att ta sig ur högre upp i åldrarna.

Bidraget Insatser för unga som varken arbetar eller studerar har gått till 23 kommuner och samordningsförbund som tillsammans har fått dela på 17 150 000 kronor.

Några av projekten som har fått bidrag:

Svalövs kommun för projektet Mötesplats Ung kraft med 2 395 000 kronor

Ungdomar mellan 15 och 25 år får genom Mötesplats Ung kraft en ingång till kommunens alla insatser för ungdomar som befinner sig i utanförskap eller på väg in i ett utanförskap. Mötesplats Ungkraft identifierar individuella behov och matchar det med insatser från Arbetsförmedlingen, fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Projektet har ett särskilt fokus på nyanlända ungdomar, unga tjejer och hbtq-ungdomar.

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Lerum, Härryda, Alingsås (SOF MPHLA) för projektet Premiär primär med 1 205 000 kronor

Ungdomar mellan 20 och 25 år med utländsk bakgrund får introduktion i arbetslivet genom personal från verksamheten Balder och Primär fastighetsförvaltning. Anställningar, coachning, psykologstöd, arbetsterapi och friskvård ingår i konceptet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommuner, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och ska även samverka med Primär fastighetsförvaltning och ideella organisationer.

Columbus i Göteborg för projektet Hoppet - för att unga ska nå arbete eller studier med 1 052 000 kronor

Ungdomar mellan 18 och 29 år som behöver stöd för att må bättre och närma sig ett arbete eller studier får hjälp av socionomer, psykologer, psykiater och konsulenter från Arbetsförmedlingen. Unikt är att ungdomarna får behandling för att förbättra sin hälsa samtidigt som de får stöd till att börja arbeta eller studera. Columbus är en samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvården, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och tre centrala stadsdelar i Göteborg.

Alla organisationer som har fått bidraget Insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Län, projekt, bidragssumma

Skåne län

 • Finsam MittSkåne, Oden 2, 500 000 kr
 • Svalövs Kommun IFO, Mötesplats Ung kraft, 2 395 000 kr
 • Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, One touch, 646 000 kr

Västra Götalands län

 • Arbetsmarknadsenhet Vårgårda Kommun, En väg in- utökat samarbete kring unga 16-24 år, 450 000
 • Columbus, Hoppet - för att unga ska nå arbete eller studier, 1 052 000 kr
 • Kungälvs kommun, Etablering av Ungdomshus, 859 000 kr
 • Samordningsförbundet MPHLA, Premiär Primär, 1 205 000 kr

Stockholms län

 • Norrtälje Kommun Arbetsmarknad & Integration, Gemensam mötesplats för unga vuxna som varken studerar eller arbetar, 700 000 kr
 • Samordningsförbundet HBS, Möjliggörarna, 1 135 000 kr
 • Samordningsförbundet i Södertälje, UiT uppsök, 750 000 kr
 • Socialförvaltningen, Haninge kommun, Metodutveckling för att fördjupa och följa upp samverkansinsatser, 903 000 kr
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Sigtuna kommun, Ung satsnings uppsökande verksamhet, 576 000 kr
 • Vägval ungdom Upplands Väsby kommun, Mötesplats unga i Väsby, 590 000 kr
 • Österåkers Kommun, UNg i Centrum (UNiC), 1 250 000 kr

Örebro län

 • Kommunala aktivitetsansvaret, Örebro kommun, Praktikersättning - en motivationsfaktor, 300 000 kr
 • Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga, Uppsökande resursperson för unga som varken arbetar eller studerar, 600 000 kr

Västmanlands län

 • Arbetsmarknadsenheten, Arboga Kommun, Projekt Navet, 384 000 kr
 • Jobbcentrum, Hallstahammars kommun, Projekt ung, 815 000 kr

Dalarnas län

 • Borlänge kommun, Koordinator - Tjärna Ängar, 628 000 kr
 • Samordningsförbundet Finsam-Falun, KOLL på 20-25, 480 000 kr

Norrbottens län

 • Pajala kommun, Ökad sysselsättning för unga mellan 20-25 år, 277 000 kr

Västerbottens län

 • Robertsfors kommun, Ung och framåt, 375 000 kr
 • Åsele kommun, Surfa Rätt!, 280 000 kr