Hoppa till huvudinnehåll
 

Nytt uppdrag: utveckla nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Nyhet -

MUCF får nu ett nytt uppdrag, att samordna regeringens satsning på att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.- Frågan om ungas situation och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden framöver är otroligt viktig. Vi är glada över att regeringen uppmärksammar frågan och att MUCF får en samordnande roll i detta uppdrag, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF är sammankallande och samordnande i uppdraget som getts till ett flertal myndigheter. Senast den 14 maj 2021 ska slutredovisning lämnas till regeringen.

MUCF har länge arbetat med unga som varken arbetar eller studerar (uvas) på olika sätt. Vi erbjuder statistik och kunskap, bland annat om hur coronakrisen kan påverka unga. Vi ger kommuner stöd för lokal samordning, handlägger ansökningar till olika eu-program som kan vara en väg ur situationen som uvas och mycket mer.

MUCF:s stöd för arbete med unga som varken arbetar eller studerar