Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny chans för 18-åringar att upptäcka Europa

Nyhet -

Den 7 november kl. 12 släpper EU-kommissionen 20000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar födda år 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Ansökningsfönstret är öppet till och med den 28 november. 

Vem kan söka och hur går det till?

  • Den som söker ska vara född mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2001 samt ha medborgarskap i ett EU-land. 
  • Ansökan görs via Europeiska Ungdomsportalen och består av ett enkelt formulär samt några frågor och en utslagsfråga. 
  • Det går att ansöka själv eller som del av en grupp om max fem personer. 
  • Ansökningsfönstret är öppet mellan den 7 november klockan 12 och den 28 november klockan 12. 
  • EU-kommissionen rankar ansökningarna utifrån nationalitet samt sett till hur många av ansökarna som svarat rätt på frågorna och kommit närmast svaret på utslagsfrågan. som ställts i ansökningsformuläret. 
  • Besked om en blivit utvald eller hamnar på reservlistan ges senast i mitten av januari 2020.  
  • Resan ska utföras någon gång mellan den 1 april 2020 och den 31 oktober 2020 under minst 1 dag och högst 30 dagar. 

Om DiscoverEU

DiscoverEU är ett initiativ från EU-kommissionen som ger europeiska 18-åringar, oavsett bakgrund och förutsättningar, en möjlighet att resa kostnadsfritt med tåg inom EU. Unga människor med särskilda behov, till exempel ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om extra stöd.    

Syftet med DiscoverEU är att utforska sin europeiska identitet bland annat genom att ta del av historia, lära sig från andra kulturer och hitta nya vänner. Initiativet har en viktig roll i att utveckla ungas förmågor att tro på sig, lösa problem och ta sig an utmaningar. Det triggar även deras samhällsengagemang, på såväl lokal som europeisk nivå.   

Det här är den fjärde ansökningsrundan inom DiscoverEU sedan initiativet lanserades 2018 av EU-kommissionen. Totalt, i de tre föregående ansökningsrundorna, har omkring 275000 europeiska ungdomar ansökt om cirka 50000 tillgängliga biljetter, varav cirka 1000 biljetter har gått till svenska ungdomar. Fördelningen av antal biljetter per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning.

Som en del av EU-nätverket Eurodesk ansvarar MUCF för att informera om DiscoverEU och svara på frågor som kommer från svenska ungdomar, deras föräldrar och andra intressenter.

DiscoverEU på Europeiska Ungdomsportalen